aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorThomas Hintz <t@thintz.com>2020-07-19 07:14:35 -0700
committerThomas Hintz <t@thintz.com>2020-07-19 07:14:35 -0700
commit0f2ec02ae1b007be85636f9db92d9ded9a914d66 (patch)
tree4edd1c66ec4d9d1b48c7fe8e972e521881461925
parenta1bf65cf52bb026c51be27293335136fb55046bf (diff)
downloadreact-whitelabel-0f2ec02ae1b007be85636f9db92d9ded9a914d66.tar.gz
Finishing update of dependencies.HEADv0.0.4master
-rw-r--r--dist/app.bundle.js.map2
-rw-r--r--package-lock.json464
-rw-r--r--package.json4
3 files changed, 436 insertions, 34 deletions
diff --git a/dist/app.bundle.js.map b/dist/app.bundle.js.map
index bb74428..db9574b 100644
--- a/dist/app.bundle.js.map
+++ b/dist/app.bundle.js.map
@@ -1 +1 @@
-{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///./node_modules/react/index.js","webpack:///./index.js","webpack:///./node_modules/react/cjs/react.production.min.js","webpack:///./node_modules/object-assign/index.js"],"names":["installedModules","__webpack_require__","moduleId","exports","module","i","l","modules","call","m","c","d","name","getter","o","Object","defineProperty","enumerable","get","r","Symbol","toStringTag","value","t","mode","__esModule","ns","create","key","bind","n","object","property","prototype","hasOwnProperty","p","s","WhiteLabelContext","React","createContext","Consumer","WhiteLabelProvider","Provider","this","props","labels","selectedLabel","children","Component","withWhiteLabelContext","context","label","for","q","u","v","w","x","y","z","A","B","iterator","C","a","b","arguments","length","encodeURIComponent","D","isMounted","enqueueForceUpdate","enqueueReplaceState","enqueueSetState","E","F","refs","updater","G","H","isReactComponent","setState","Error","forceUpdate","I","constructor","isPureReactComponent","J","current","K","L","ref","__self","__source","M","e","g","k","f","h","Array","defaultProps","$$typeof","type","_owner","O","P","Q","R","pop","result","keyPrefix","func","count","S","push","V","T","U","isArray","next","done","keys","join","replace","escape","toString","W","aa","X","N","Y","Z","ba","ReactCurrentDispatcher","ReactCurrentBatchConfig","suspense","ReactCurrentOwner","IsSomeRendererActing","assign","Children","map","forEach","toArray","only","Fragment","Profiler","PureComponent","StrictMode","Suspense","__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED","cloneElement","_calculateChangedBits","_currentValue","_currentValue2","_threadCount","_context","createElement","createFactory","createRef","forwardRef","render","isValidElement","lazy","_ctor","_status","_result","memo","compare","useCallback","useContext","useDebugValue","useEffect","useImperativeHandle","useLayoutEffect","useMemo","useReducer","useRef","useState","version","getOwnPropertySymbols","propIsEnumerable","propertyIsEnumerable","toObject","val","TypeError","test1","String","getOwnPropertyNames","test2","fromCharCode","test3","split","letter","err","shouldUseNative","target","source","from","symbols","to"],"mappings":"2BACE,IAAIA,EAAmB,GAGvB,SAASC,EAAoBC,GAG5B,GAAGF,EAAiBE,GACnB,OAAOF,EAAiBE,GAAUC,QAGnC,IAAIC,EAASJ,EAAiBE,GAAY,CACzCG,EAAGH,EACHI,GAAG,EACHH,QAAS,IAUV,OANAI,EAAQL,GAAUM,KAAKJ,EAAOD,QAASC,EAAQA,EAAOD,QAASF,GAG/DG,EAAOE,GAAI,EAGJF,EAAOD,QA0Df,OArDAF,EAAoBQ,EAAIF,EAGxBN,EAAoBS,EAAIV,EAGxBC,EAAoBU,EAAI,SAASR,EAASS,EAAMC,GAC3CZ,EAAoBa,EAAEX,EAASS,IAClCG,OAAOC,eAAeb,EAASS,EAAM,CAAEK,YAAY,EAAMC,IAAKL,KAKhEZ,EAAoBkB,EAAI,SAAShB,GACX,oBAAXiB,QAA0BA,OAAOC,aAC1CN,OAAOC,eAAeb,EAASiB,OAAOC,YAAa,CAAEC,MAAO,WAE7DP,OAAOC,eAAeb,EAAS,aAAc,CAAEmB,OAAO,KAQvDrB,EAAoBsB,EAAI,SAASD,EAAOE,GAEvC,GADU,EAAPA,IAAUF,EAAQrB,EAAoBqB,IAC/B,EAAPE,EAAU,OAAOF,EACpB,GAAW,EAAPE,GAA8B,iBAAVF,GAAsBA,GAASA,EAAMG,WAAY,OAAOH,EAChF,IAAII,EAAKX,OAAOY,OAAO,MAGvB,GAFA1B,EAAoBkB,EAAEO,GACtBX,OAAOC,eAAeU,EAAI,UAAW,CAAET,YAAY,EAAMK,MAAOA,IACtD,EAAPE,GAA4B,iBAATF,EAAmB,IAAI,IAAIM,KAAON,EAAOrB,EAAoBU,EAAEe,EAAIE,EAAK,SAASA,GAAO,OAAON,EAAMM,IAAQC,KAAK,KAAMD,IAC9I,OAAOF,GAIRzB,EAAoB6B,EAAI,SAAS1B,GAChC,IAAIS,EAAST,GAAUA,EAAOqB,WAC7B,WAAwB,OAAOrB,EAAgB,SAC/C,WAA8B,OAAOA,GAEtC,OADAH,EAAoBU,EAAEE,EAAQ,IAAKA,GAC5BA,GAIRZ,EAAoBa,EAAI,SAASiB,EAAQC,GAAY,OAAOjB,OAAOkB,UAAUC,eAAe1B,KAAKuB,EAAQC,IAGzG/B,EAAoBkC,EAAI,GAIjBlC,EAAoBA,EAAoBmC,EAAI,G,+BC/EnDhC,EAAOD,QAAU,EAAQ,I,01CCD3B,IAAMkC,EAAoBC,IAAMC,gBAC1BC,EAAWH,EAAkBG,SAE7BC,E,6WAEE,OACI,kBAACJ,EAAkBK,SAAnB,CACEpB,MAAOqB,KAAKC,MAAMC,OAAOF,KAAKC,MAAME,gBAEnCH,KAAKC,MAAMG,e,8BANOC,aAY3BC,EAAwB,SAAAD,GAC5B,OAAO,SAAAJ,GACL,OACE,kBAACJ,EAAD,MAEM,SAAAU,GAAO,OAAK,kBAACF,EAAD,KAAeJ,EAAf,CAAsBO,MAAOD,W;;;;;;;;GCbxC,IAAI5C,EAAE,EAAQ,GAAiBwB,EAAE,mBAAoBV,QAAQA,OAAOgC,IAAIjB,EAAEL,EAAEV,OAAOgC,IAAI,iBAAiB,MAAMC,EAAEvB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,gBAAgB,MAAMjC,EAAEW,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAM7B,EAAEO,EAAEV,OAAOgC,IAAI,qBAAqB,MAAME,EAAExB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMG,EAAEzB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMI,EAAE1B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,iBAAiB,MAAMK,EAAE3B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,qBAAqB,MAAMM,EAAE5B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMO,EAAE7B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,cAAc,MAAMQ,EAAE9B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,cACxe,MAAMS,EAAE,mBAAoBzC,QAAQA,OAAO0C,SAAS,SAASC,EAAEC,GAAG,IAAI,IAAIC,EAAE,yDAAyDD,EAAEtD,EAAE,EAAEA,EAAEwD,UAAUC,OAAOzD,IAAIuD,GAAG,WAAWG,mBAAmBF,UAAUxD,IAAI,MAAM,yBAAyBsD,EAAE,WAAWC,EAAE,iHAC/P,IAAII,EAAE,CAACC,UAAU,WAAW,OAAM,GAAIC,mBAAmB,aAAaC,oBAAoB,aAAaC,gBAAgB,cAAcC,EAAE,GAAG,SAASC,EAAEX,EAAEC,EAAEvD,GAAGiC,KAAKC,MAAMoB,EAAErB,KAAKO,QAAQe,EAAEtB,KAAKiC,KAAKF,EAAE/B,KAAKkC,QAAQnE,GAAG2D,EACpN,SAASS,KAA6B,SAASC,EAAEf,EAAEC,EAAEvD,GAAGiC,KAAKC,MAAMoB,EAAErB,KAAKO,QAAQe,EAAEtB,KAAKiC,KAAKF,EAAE/B,KAAKkC,QAAQnE,GAAG2D,EADsGM,EAAE1C,UAAU+C,iBAAiB,GAAGL,EAAE1C,UAAUgD,SAAS,SAASjB,EAAEC,GAAG,GAAG,iBAAkBD,GAAG,mBAAoBA,GAAG,MAAMA,EAAE,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,KAAKpB,KAAKkC,QAAQJ,gBAAgB9B,KAAKqB,EAAEC,EAAE,aAAaU,EAAE1C,UAAUkD,YAAY,SAASnB,GAAGrB,KAAKkC,QAAQN,mBAAmB5B,KAAKqB,EAAE,gBACndc,EAAE7C,UAAU0C,EAAE1C,UAAsF,IAAImD,EAAEL,EAAE9C,UAAU,IAAI6C,EAAEM,EAAEC,YAAYN,EAAEzE,EAAE8E,EAAET,EAAE1C,WAAWmD,EAAEE,sBAAqB,EAAG,IAAIC,EAAE,CAACC,QAAQ,MAAMC,EAAE1E,OAAOkB,UAAUC,eAAewD,EAAE,CAAC9D,KAAI,EAAG+D,KAAI,EAAGC,QAAO,EAAGC,UAAS,GAChS,SAASC,EAAE9B,EAAEC,EAAEvD,GAAG,IAAIqF,EAAEpF,EAAE,GAAGqF,EAAE,KAAKC,EAAE,KAAK,GAAG,MAAMhC,EAAE,IAAI8B,UAAK,IAAS9B,EAAE0B,MAAMM,EAAEhC,EAAE0B,UAAK,IAAS1B,EAAErC,MAAMoE,EAAE,GAAG/B,EAAErC,KAAKqC,EAAEwB,EAAEjF,KAAKyD,EAAE8B,KAAKL,EAAExD,eAAe6D,KAAKpF,EAAEoF,GAAG9B,EAAE8B,IAAI,IAAIG,EAAEhC,UAAUC,OAAO,EAAE,GAAG,IAAI+B,EAAEvF,EAAEoC,SAASrC,OAAO,GAAG,EAAEwF,EAAE,CAAC,IAAI,IAAIC,EAAEC,MAAMF,GAAGzF,EAAE,EAAEA,EAAEyF,EAAEzF,IAAI0F,EAAE1F,GAAGyD,UAAUzD,EAAE,GAAGE,EAAEoC,SAASoD,EAAE,GAAGnC,GAAGA,EAAEqC,aAAa,IAAIN,KAAKG,EAAElC,EAAEqC,kBAAe,IAAS1F,EAAEoF,KAAKpF,EAAEoF,GAAGG,EAAEH,IAAI,MAAM,CAACO,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEpC,IAAIoE,EAAEL,IAAIM,EAAErD,MAAMjC,EAAE6F,OAAOjB,EAAEC,SACxU,SAASiB,EAAEzC,GAAG,MAAM,iBAAkBA,GAAG,OAAOA,GAAGA,EAAEsC,WAAWnE,EAA0G,IAAIuE,EAAE,OAAOC,EAAE,GAAG,SAASC,EAAE5C,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,GAAG,GAAGY,EAAExC,OAAO,CAAC,IAAIxD,EAAEgG,EAAEE,MAA8D,OAAxDlG,EAAEmG,OAAO9C,EAAErD,EAAEoG,UAAU9C,EAAEtD,EAAEqG,KAAKtG,EAAEC,EAAEuC,QAAQ6C,EAAEpF,EAAEsG,MAAM,EAAStG,EAAE,MAAM,CAACmG,OAAO9C,EAAE+C,UAAU9C,EAAE+C,KAAKtG,EAAEwC,QAAQ6C,EAAEkB,MAAM,GAC5b,SAASC,EAAElD,GAAGA,EAAE8C,OAAO,KAAK9C,EAAE+C,UAAU,KAAK/C,EAAEgD,KAAK,KAAKhD,EAAEd,QAAQ,KAAKc,EAAEiD,MAAM,EAAE,GAAGN,EAAExC,QAAQwC,EAAEQ,KAAKnD,GAE2F,SAASoD,EAAEpD,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO,MAAMsD,EAAE,EADlO,SAASqD,EAAErD,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,GAAG,IAAIpF,SAASqD,EAAK,cAAcrD,GAAG,YAAYA,IAAEqD,EAAE,MAAK,IAAIgC,GAAE,EAAG,GAAG,OAAOhC,EAAEgC,GAAE,OAAQ,OAAOrF,GAAG,IAAK,SAAS,IAAK,SAASqF,GAAE,EAAG,MAAM,IAAK,SAAS,OAAOhC,EAAEsC,UAAU,KAAKnE,EAAE,KAAKkB,EAAE2C,GAAE,GAAI,GAAGA,EAAE,OAAOtF,EAAEqF,EAAE/B,EAAE,KAAKC,EAAE,IAAIqD,EAAEtD,EAAE,GAAGC,GAAG,EAAyB,GAAvB+B,EAAE,EAAE/B,EAAE,KAAKA,EAAE,IAAIA,EAAE,IAAOmC,MAAMmB,QAAQvD,GAAG,IAAI,IAAIiC,EAAE,EAAEA,EAAEjC,EAAEG,OAAO8B,IAAI,CAAQ,IAAIC,EAAEjC,EAAEqD,EAAf3G,EAAEqD,EAAEiC,GAAeA,GAAGD,GAAGqB,EAAE1G,EAAEuF,EAAExF,EAAEqF,QAAQ,GAAG,OAAO/B,GAAG,iBAAkBA,EAAEkC,EAAE,KAAiCA,EAAE,mBAA7BA,EAAErC,GAAGG,EAAEH,IAAIG,EAAE,eAAsCkC,EAAE,KAAM,mBAAoBA,EAAE,IAAIlC,EAAEkC,EAAE1F,KAAKwD,GAAGiC,EACpf,IAAItF,EAAEqD,EAAEwD,QAAQC,MAA6BzB,GAAGqB,EAA1B1G,EAAEA,EAAEW,MAAM4E,EAAEjC,EAAEqD,EAAE3G,EAAEsF,KAAcvF,EAAEqF,QAAQ,GAAG,WAAWpF,EAAE,MAAMD,EAAE,GAAGsD,EAAEkB,MAAMnB,EAAE,GAAG,oBAAoBrD,EAAE,qBAAqBK,OAAO2G,KAAK1D,GAAG2D,KAAK,MAAM,IAAIjH,EAAE,KAAK,OAAOsF,EAAqCqB,CAAErD,EAAE,GAAGC,EAAEvD,GAAG,SAAS4G,EAAEtD,EAAEC,GAAG,MAAM,iBAAkBD,GAAG,OAAOA,GAAG,MAAMA,EAAEpC,IAH9I,SAAgBoC,GAAG,IAAIC,EAAE,CAAC,IAAI,KAAK,IAAI,MAAM,MAAM,KAAK,GAAGD,GAAG4D,QAAQ,SAAQ,SAAS5D,GAAG,OAAOC,EAAED,MAG+C6D,CAAO7D,EAAEpC,KAAKqC,EAAE6D,SAAS,IAAI,SAASC,EAAE/D,EAAEC,GAAGD,EAAEgD,KAAKxG,KAAKwD,EAAEd,QAAQe,EAAED,EAAEiD,SACxX,SAASe,EAAGhE,EAAEC,EAAEvD,GAAG,IAAIqF,EAAE/B,EAAE8C,OAAOnG,EAAEqD,EAAE+C,UAAU/C,EAAEA,EAAEgD,KAAKxG,KAAKwD,EAAEd,QAAQe,EAAED,EAAEiD,SAASb,MAAMmB,QAAQvD,GAAGiE,EAAEjE,EAAE+B,EAAErF,GAAE,SAASsD,GAAG,OAAOA,KAAI,MAAMA,IAAIyC,EAAEzC,KAAKA,EAJtJ,SAAWA,EAAEC,GAAG,MAAM,CAACqC,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEuC,KAAK3E,IAAIqC,EAAE0B,IAAI3B,EAAE2B,IAAI/C,MAAMoB,EAAEpB,MAAM4D,OAAOxC,EAAEwC,QAImE0B,CAAElE,EAAErD,IAAIqD,EAAEpC,KAAKqC,GAAGA,EAAErC,MAAMoC,EAAEpC,IAAI,IAAI,GAAGoC,EAAEpC,KAAKgG,QAAQlB,EAAE,OAAO,KAAKhG,IAAIqF,EAAEoB,KAAKnD,IAAI,SAASiE,EAAEjE,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,EAAEpF,GAAG,IAAIqF,EAAE,GAAG,MAAMtF,IAAIsF,GAAG,GAAGtF,GAAGkH,QAAQlB,EAAE,OAAO,KAAkBU,EAAEpD,EAAEgE,EAAjB/D,EAAE2C,EAAE3C,EAAE+B,EAAED,EAAEpF,IAAauG,EAAEjD,GAAG,IAAIkE,EAAE,CAAC3C,QAAQ,MAAM,SAAS4C,IAAI,IAAIpE,EAAEmE,EAAE3C,QAAQ,GAAG,OAAOxB,EAAE,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,MAAM,OAAOC,EACxa,IAAIqE,EAAG,CAACC,uBAAuBH,EAAEI,wBAAwB,CAACC,SAAS,MAAMC,kBAAkBlD,EAAEmD,qBAAqB,CAAClD,SAAQ,GAAImD,OAAOrI,GAAGH,EAAQyI,SAAS,CAACC,IAAI,SAAS7E,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAMsD,EAAE,OAAOA,EAAE,IAAI+B,EAAE,GAAmB,OAAhBkC,EAAEjE,EAAE+B,EAAE,KAAK9B,EAAEvD,GAAUqF,GAAG+C,QAAQ,SAAS9E,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAMsD,EAAE,OAAOA,EAAqBoD,EAAEpD,EAAE+D,EAAvB9D,EAAE2C,EAAE,KAAK,KAAK3C,EAAEvD,IAAYwG,EAAEjD,IAAIgD,MAAM,SAASjD,GAAG,OAAOoD,EAAEpD,GAAE,WAAW,OAAO,OAAM,OAAO+E,QAAQ,SAAS/E,GAAG,IAAIC,EAAE,GAAqC,OAAlCgE,EAAEjE,EAAEC,EAAE,MAAK,SAASD,GAAG,OAAOA,KAAWC,GAAG+E,KAAK,SAAShF,GAAG,IAAIyC,EAAEzC,GAAG,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,MAAM,OAAOC,IAC9e7D,EAAQ6C,UAAU2B,EAAExE,EAAQ8I,SAAS9H,EAAEhB,EAAQ+I,SAAS5F,EAAEnD,EAAQgJ,cAAcpE,EAAE5E,EAAQiJ,WAAW7H,EAAEpB,EAAQkJ,SAAS3F,EAAEvD,EAAQmJ,mDAAmDjB,EACrLlI,EAAQoJ,aAAa,SAASvF,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAOsD,EAAc,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,IAAIC,IAAI,IAAI+B,EAAEzF,EAAE,GAAG0D,EAAEpB,OAAOjC,EAAEqD,EAAEpC,IAAIoE,EAAEhC,EAAE2B,IAAIM,EAAEjC,EAAEwC,OAAO,GAAG,MAAMvC,EAAE,CAAoE,QAAnE,IAASA,EAAE0B,MAAMK,EAAE/B,EAAE0B,IAAIM,EAAEV,EAAEC,cAAS,IAASvB,EAAErC,MAAMjB,EAAE,GAAGsD,EAAErC,KAAQoC,EAAEuC,MAAMvC,EAAEuC,KAAKF,aAAa,IAAIH,EAAElC,EAAEuC,KAAKF,aAAa,IAAIF,KAAKlC,EAAEwB,EAAEjF,KAAKyD,EAAEkC,KAAKT,EAAExD,eAAeiE,KAAKJ,EAAEI,QAAG,IAASlC,EAAEkC,SAAI,IAASD,EAAEA,EAAEC,GAAGlC,EAAEkC,IAAI,IAAIA,EAAEjC,UAAUC,OAAO,EAAE,GAAG,IAAIgC,EAAEJ,EAAEhD,SAASrC,OAAO,GAAG,EAAEyF,EAAE,CAACD,EAAEE,MAAMD,GAAG,IAAI,IAAI1F,EAAE,EAAEA,EAAE0F,EAAE1F,IAAIyF,EAAEzF,GAAGyD,UAAUzD,EAAE,GAAGsF,EAAEhD,SAASmD,EAAE,MAAM,CAACI,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEuC,KACxf3E,IAAIjB,EAAEgF,IAAIK,EAAEpD,MAAMmD,EAAES,OAAOP,IAAI9F,EAAQoC,cAAc,SAASyB,EAAEC,GAA8K,YAA3K,IAASA,IAAIA,EAAE,OAAMD,EAAE,CAACsC,SAAS9C,EAAEgG,sBAAsBvF,EAAEwF,cAAczF,EAAE0F,eAAe1F,EAAE2F,aAAa,EAAEjH,SAAS,KAAKF,SAAS,OAAQE,SAAS,CAAC4D,SAAS/C,EAAEqG,SAAS5F,GAAUA,EAAExB,SAASwB,GAAG7D,EAAQ0J,cAAc/D,EAAE3F,EAAQ2J,cAAc,SAAS9F,GAAG,IAAIC,EAAE6B,EAAEjE,KAAK,KAAKmC,GAAY,OAATC,EAAEsC,KAAKvC,EAASC,GAAG9D,EAAQ4J,UAAU,WAAW,MAAM,CAACvE,QAAQ,OAAOrF,EAAQ6J,WAAW,SAAShG,GAAG,MAAM,CAACsC,SAAS7C,EAAEwG,OAAOjG,IAAI7D,EAAQ+J,eAAezD,EAC3etG,EAAQgK,KAAK,SAASnG,GAAG,MAAM,CAACsC,SAAS1C,EAAEwG,MAAMpG,EAAEqG,SAAS,EAAEC,QAAQ,OAAOnK,EAAQoK,KAAK,SAASvG,EAAEC,GAAG,MAAM,CAACqC,SAAS3C,EAAE4C,KAAKvC,EAAEwG,aAAQ,IAASvG,EAAE,KAAKA,IAAI9D,EAAQsK,YAAY,SAASzG,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIqC,YAAYzG,EAAEC,IAAI9D,EAAQuK,WAAW,SAAS1G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIsC,WAAW1G,EAAEC,IAAI9D,EAAQwK,cAAc,aAAaxK,EAAQyK,UAAU,SAAS5G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIwC,UAAU5G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ0K,oBAAoB,SAAS7G,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO0H,IAAIyC,oBAAoB7G,EAAEC,EAAEvD,IACtcP,EAAQ2K,gBAAgB,SAAS9G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAI0C,gBAAgB9G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ4K,QAAQ,SAAS/G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAI2C,QAAQ/G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ6K,WAAW,SAAShH,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO0H,IAAI4C,WAAWhH,EAAEC,EAAEvD,IAAIP,EAAQ8K,OAAO,SAASjH,GAAG,OAAOoE,IAAI6C,OAAOjH,IAAI7D,EAAQ+K,SAAS,SAASlH,GAAG,OAAOoE,IAAI8C,SAASlH,IAAI7D,EAAQgL,QAAQ,W;;;;;EChBrT,IAAIC,EAAwBrK,OAAOqK,sBAC/BlJ,EAAiBnB,OAAOkB,UAAUC,eAClCmJ,EAAmBtK,OAAOkB,UAAUqJ,qBAExC,SAASC,EAASC,GACjB,GAAIA,QACH,MAAM,IAAIC,UAAU,yDAGrB,OAAO1K,OAAOyK,GA+CfpL,EAAOD,QA5CP,WACC,IACC,IAAKY,OAAO4H,OACX,OAAO,EAMR,IAAI+C,EAAQ,IAAIC,OAAO,OAEvB,GADAD,EAAM,GAAK,KACkC,MAAzC3K,OAAO6K,oBAAoBF,GAAO,GACrC,OAAO,EAKR,IADA,IAAIG,EAAQ,GACHxL,EAAI,EAAGA,EAAI,GAAIA,IACvBwL,EAAM,IAAMF,OAAOG,aAAazL,IAAMA,EAKvC,GAAwB,eAHXU,OAAO6K,oBAAoBC,GAAOhD,KAAI,SAAU/G,GAC5D,OAAO+J,EAAM/J,MAEH6F,KAAK,IACf,OAAO,EAIR,IAAIoE,EAAQ,GAIZ,MAHA,uBAAuBC,MAAM,IAAIlD,SAAQ,SAAUmD,GAClDF,EAAME,GAAUA,KAGf,yBADElL,OAAO2G,KAAK3G,OAAO4H,OAAO,GAAIoD,IAAQpE,KAAK,IAM9C,MAAOuE,GAER,OAAO,GAIQC,GAAoBpL,OAAO4H,OAAS,SAAUyD,EAAQC,GAKtE,IAJA,IAAIC,EAEAC,EADAC,EAAKjB,EAASa,GAGThK,EAAI,EAAGA,EAAI8B,UAAUC,OAAQ/B,IAAK,CAG1C,IAAK,IAAIR,KAFT0K,EAAOvL,OAAOmD,UAAU9B,IAGnBF,EAAe1B,KAAK8L,EAAM1K,KAC7B4K,EAAG5K,GAAO0K,EAAK1K,IAIjB,GAAIwJ,EAAuB,CAC1BmB,EAAUnB,EAAsBkB,GAChC,IAAK,IAAIjM,EAAI,EAAGA,EAAIkM,EAAQpI,OAAQ9D,IAC/BgL,EAAiB7K,KAAK8L,EAAMC,EAAQlM,MACvCmM,EAAGD,EAAQlM,IAAMiM,EAAKC,EAAQlM,MAMlC,OAAOmM","file":"app.bundle.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n \t\t}\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// create a fake namespace object\n \t// mode & 1: value is a module id, require it\n \t// mode & 2: merge all properties of value into the ns\n \t// mode & 4: return value when already ns object\n \t// mode & 8|1: behave like require\n \t__webpack_require__.t = function(value, mode) {\n \t\tif(mode & 1) value = __webpack_require__(value);\n \t\tif(mode & 8) return value;\n \t\tif((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;\n \t\tvar ns = Object.create(null);\n \t\t__webpack_require__.r(ns);\n \t\tObject.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });\n \t\tif(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));\n \t\treturn ns;\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 1);\n","'use strict';\n\nif (process.env.NODE_ENV === 'production') {\n module.exports = require('./cjs/react.production.min.js');\n} else {\n module.exports = require('./cjs/react.development.js');\n}\n","import React, { Component } from \"react\";\n\nconst WhiteLabelContext = React.createContext();\nconst Consumer = WhiteLabelContext.Consumer;\n\nclass WhiteLabelProvider extends Component {\n render() {\n return (\n <WhiteLabelContext.Provider\n value={this.props.labels[this.props.selectedLabel]}\n >\n {this.props.children}\n </WhiteLabelContext.Provider>\n );\n }\n}\n\nconst withWhiteLabelContext = Component => {\n return props => {\n return (\n <Consumer>\n {\n context => (<Component {...props} label={context} />)\n }\n </Consumer>\n );\n };\n};\n\nexport { WhiteLabelProvider, Consumer as WhiteLabelConsumer,\n WhiteLabelContext, withWhiteLabelContext };\n","/** @license React v16.13.0\n * react.production.min.js\n *\n * Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';var l=require(\"object-assign\"),n=\"function\"===typeof Symbol&&Symbol.for,p=n?Symbol.for(\"react.element\"):60103,q=n?Symbol.for(\"react.portal\"):60106,r=n?Symbol.for(\"react.fragment\"):60107,t=n?Symbol.for(\"react.strict_mode\"):60108,u=n?Symbol.for(\"react.profiler\"):60114,v=n?Symbol.for(\"react.provider\"):60109,w=n?Symbol.for(\"react.context\"):60110,x=n?Symbol.for(\"react.forward_ref\"):60112,y=n?Symbol.for(\"react.suspense\"):60113,z=n?Symbol.for(\"react.memo\"):60115,A=n?Symbol.for(\"react.lazy\"):\n60116,B=\"function\"===typeof Symbol&&Symbol.iterator;function C(a){for(var b=\"https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=\"+a,c=1;c<arguments.length;c++)b+=\"&args[]=\"+encodeURIComponent(arguments[c]);return\"Minified React error #\"+a+\"; visit \"+b+\" for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.\"}\nvar D={isMounted:function(){return!1},enqueueForceUpdate:function(){},enqueueReplaceState:function(){},enqueueSetState:function(){}},E={};function F(a,b,c){this.props=a;this.context=b;this.refs=E;this.updater=c||D}F.prototype.isReactComponent={};F.prototype.setState=function(a,b){if(\"object\"!==typeof a&&\"function\"!==typeof a&&null!=a)throw Error(C(85));this.updater.enqueueSetState(this,a,b,\"setState\")};F.prototype.forceUpdate=function(a){this.updater.enqueueForceUpdate(this,a,\"forceUpdate\")};\nfunction G(){}G.prototype=F.prototype;function H(a,b,c){this.props=a;this.context=b;this.refs=E;this.updater=c||D}var I=H.prototype=new G;I.constructor=H;l(I,F.prototype);I.isPureReactComponent=!0;var J={current:null},K=Object.prototype.hasOwnProperty,L={key:!0,ref:!0,__self:!0,__source:!0};\nfunction M(a,b,c){var e,d={},g=null,k=null;if(null!=b)for(e in void 0!==b.ref&&(k=b.ref),void 0!==b.key&&(g=\"\"+b.key),b)K.call(b,e)&&!L.hasOwnProperty(e)&&(d[e]=b[e]);var f=arguments.length-2;if(1===f)d.children=c;else if(1<f){for(var h=Array(f),m=0;m<f;m++)h[m]=arguments[m+2];d.children=h}if(a&&a.defaultProps)for(e in f=a.defaultProps,f)void 0===d[e]&&(d[e]=f[e]);return{$$typeof:p,type:a,key:g,ref:k,props:d,_owner:J.current}}\nfunction N(a,b){return{$$typeof:p,type:a.type,key:b,ref:a.ref,props:a.props,_owner:a._owner}}function O(a){return\"object\"===typeof a&&null!==a&&a.$$typeof===p}function escape(a){var b={\"=\":\"=0\",\":\":\"=2\"};return\"$\"+(\"\"+a).replace(/[=:]/g,function(a){return b[a]})}var P=/\\/+/g,Q=[];function R(a,b,c,e){if(Q.length){var d=Q.pop();d.result=a;d.keyPrefix=b;d.func=c;d.context=e;d.count=0;return d}return{result:a,keyPrefix:b,func:c,context:e,count:0}}\nfunction S(a){a.result=null;a.keyPrefix=null;a.func=null;a.context=null;a.count=0;10>Q.length&&Q.push(a)}\nfunction T(a,b,c,e){var d=typeof a;if(\"undefined\"===d||\"boolean\"===d)a=null;var g=!1;if(null===a)g=!0;else switch(d){case \"string\":case \"number\":g=!0;break;case \"object\":switch(a.$$typeof){case p:case q:g=!0}}if(g)return c(e,a,\"\"===b?\".\"+U(a,0):b),1;g=0;b=\"\"===b?\".\":b+\":\";if(Array.isArray(a))for(var k=0;k<a.length;k++){d=a[k];var f=b+U(d,k);g+=T(d,f,c,e)}else if(null===a||\"object\"!==typeof a?f=null:(f=B&&a[B]||a[\"@@iterator\"],f=\"function\"===typeof f?f:null),\"function\"===typeof f)for(a=f.call(a),k=\n0;!(d=a.next()).done;)d=d.value,f=b+U(d,k++),g+=T(d,f,c,e);else if(\"object\"===d)throw c=\"\"+a,Error(C(31,\"[object Object]\"===c?\"object with keys {\"+Object.keys(a).join(\", \")+\"}\":c,\"\"));return g}function V(a,b,c){return null==a?0:T(a,\"\",b,c)}function U(a,b){return\"object\"===typeof a&&null!==a&&null!=a.key?escape(a.key):b.toString(36)}function W(a,b){a.func.call(a.context,b,a.count++)}\nfunction aa(a,b,c){var e=a.result,d=a.keyPrefix;a=a.func.call(a.context,b,a.count++);Array.isArray(a)?X(a,e,c,function(a){return a}):null!=a&&(O(a)&&(a=N(a,d+(!a.key||b&&b.key===a.key?\"\":(\"\"+a.key).replace(P,\"$&/\")+\"/\")+c)),e.push(a))}function X(a,b,c,e,d){var g=\"\";null!=c&&(g=(\"\"+c).replace(P,\"$&/\")+\"/\");b=R(b,g,e,d);V(a,aa,b);S(b)}var Y={current:null};function Z(){var a=Y.current;if(null===a)throw Error(C(321));return a}\nvar ba={ReactCurrentDispatcher:Y,ReactCurrentBatchConfig:{suspense:null},ReactCurrentOwner:J,IsSomeRendererActing:{current:!1},assign:l};exports.Children={map:function(a,b,c){if(null==a)return a;var e=[];X(a,e,null,b,c);return e},forEach:function(a,b,c){if(null==a)return a;b=R(null,null,b,c);V(a,W,b);S(b)},count:function(a){return V(a,function(){return null},null)},toArray:function(a){var b=[];X(a,b,null,function(a){return a});return b},only:function(a){if(!O(a))throw Error(C(143));return a}};\nexports.Component=F;exports.Fragment=r;exports.Profiler=u;exports.PureComponent=H;exports.StrictMode=t;exports.Suspense=y;exports.__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED=ba;\nexports.cloneElement=function(a,b,c){if(null===a||void 0===a)throw Error(C(267,a));var e=l({},a.props),d=a.key,g=a.ref,k=a._owner;if(null!=b){void 0!==b.ref&&(g=b.ref,k=J.current);void 0!==b.key&&(d=\"\"+b.key);if(a.type&&a.type.defaultProps)var f=a.type.defaultProps;for(h in b)K.call(b,h)&&!L.hasOwnProperty(h)&&(e[h]=void 0===b[h]&&void 0!==f?f[h]:b[h])}var h=arguments.length-2;if(1===h)e.children=c;else if(1<h){f=Array(h);for(var m=0;m<h;m++)f[m]=arguments[m+2];e.children=f}return{$$typeof:p,type:a.type,\nkey:d,ref:g,props:e,_owner:k}};exports.createContext=function(a,b){void 0===b&&(b=null);a={$$typeof:w,_calculateChangedBits:b,_currentValue:a,_currentValue2:a,_threadCount:0,Provider:null,Consumer:null};a.Provider={$$typeof:v,_context:a};return a.Consumer=a};exports.createElement=M;exports.createFactory=function(a){var b=M.bind(null,a);b.type=a;return b};exports.createRef=function(){return{current:null}};exports.forwardRef=function(a){return{$$typeof:x,render:a}};exports.isValidElement=O;\nexports.lazy=function(a){return{$$typeof:A,_ctor:a,_status:-1,_result:null}};exports.memo=function(a,b){return{$$typeof:z,type:a,compare:void 0===b?null:b}};exports.useCallback=function(a,b){return Z().useCallback(a,b)};exports.useContext=function(a,b){return Z().useContext(a,b)};exports.useDebugValue=function(){};exports.useEffect=function(a,b){return Z().useEffect(a,b)};exports.useImperativeHandle=function(a,b,c){return Z().useImperativeHandle(a,b,c)};\nexports.useLayoutEffect=function(a,b){return Z().useLayoutEffect(a,b)};exports.useMemo=function(a,b){return Z().useMemo(a,b)};exports.useReducer=function(a,b,c){return Z().useReducer(a,b,c)};exports.useRef=function(a){return Z().useRef(a)};exports.useState=function(a){return Z().useState(a)};exports.version=\"16.13.0\";\n","/*\nobject-assign\n(c) Sindre Sorhus\n@license MIT\n*/\n\n'use strict';\n/* eslint-disable no-unused-vars */\nvar getOwnPropertySymbols = Object.getOwnPropertySymbols;\nvar hasOwnProperty = Object.prototype.hasOwnProperty;\nvar propIsEnumerable = Object.prototype.propertyIsEnumerable;\n\nfunction toObject(val) {\n\tif (val === null || val === undefined) {\n\t\tthrow new TypeError('Object.assign cannot be called with null or undefined');\n\t}\n\n\treturn Object(val);\n}\n\nfunction shouldUseNative() {\n\ttry {\n\t\tif (!Object.assign) {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// Detect buggy property enumeration order in older V8 versions.\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=4118\n\t\tvar test1 = new String('abc'); // eslint-disable-line no-new-wrappers\n\t\ttest1[5] = 'de';\n\t\tif (Object.getOwnPropertyNames(test1)[0] === '5') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=3056\n\t\tvar test2 = {};\n\t\tfor (var i = 0; i < 10; i++) {\n\t\t\ttest2['_' + String.fromCharCode(i)] = i;\n\t\t}\n\t\tvar order2 = Object.getOwnPropertyNames(test2).map(function (n) {\n\t\t\treturn test2[n];\n\t\t});\n\t\tif (order2.join('') !== '0123456789') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=3056\n\t\tvar test3 = {};\n\t\t'abcdefghijklmnopqrst'.split('').forEach(function (letter) {\n\t\t\ttest3[letter] = letter;\n\t\t});\n\t\tif (Object.keys(Object.assign({}, test3)).join('') !==\n\t\t\t\t'abcdefghijklmnopqrst') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\treturn true;\n\t} catch (err) {\n\t\t// We don't expect any of the above to throw, but better to be safe.\n\t\treturn false;\n\t}\n}\n\nmodule.exports = shouldUseNative() ? Object.assign : function (target, source) {\n\tvar from;\n\tvar to = toObject(target);\n\tvar symbols;\n\n\tfor (var s = 1; s < arguments.length; s++) {\n\t\tfrom = Object(arguments[s]);\n\n\t\tfor (var key in from) {\n\t\t\tif (hasOwnProperty.call(from, key)) {\n\t\t\t\tto[key] = from[key];\n\t\t\t}\n\t\t}\n\n\t\tif (getOwnPropertySymbols) {\n\t\t\tsymbols = getOwnPropertySymbols(from);\n\t\t\tfor (var i = 0; i < symbols.length; i++) {\n\t\t\t\tif (propIsEnumerable.call(from, symbols[i])) {\n\t\t\t\t\tto[symbols[i]] = from[symbols[i]];\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t}\n\n\treturn to;\n};\n"],"sourceRoot":""} \ No newline at end of file
+{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///./node_modules/react/index.js","webpack:///./index.js","webpack:///./node_modules/react/cjs/react.production.min.js","webpack:///./node_modules/object-assign/index.js"],"names":["installedModules","__webpack_require__","moduleId","exports","module","i","l","modules","call","m","c","d","name","getter","o","Object","defineProperty","enumerable","get","r","Symbol","toStringTag","value","t","mode","__esModule","ns","create","key","bind","n","object","property","prototype","hasOwnProperty","p","s","WhiteLabelContext","React","createContext","Consumer","WhiteLabelProvider","Provider","this","props","labels","selectedLabel","children","Component","withWhiteLabelContext","context","label","for","q","u","v","w","x","y","z","A","B","iterator","C","a","b","arguments","length","encodeURIComponent","D","isMounted","enqueueForceUpdate","enqueueReplaceState","enqueueSetState","E","F","refs","updater","G","H","isReactComponent","setState","Error","forceUpdate","I","constructor","isPureReactComponent","J","current","K","L","ref","__self","__source","M","e","g","k","f","h","Array","defaultProps","$$typeof","type","_owner","O","P","Q","R","pop","result","keyPrefix","func","count","S","push","V","T","U","isArray","next","done","keys","join","replace","escape","toString","W","aa","X","N","Y","Z","ba","ReactCurrentDispatcher","ReactCurrentBatchConfig","suspense","ReactCurrentOwner","IsSomeRendererActing","assign","Children","map","forEach","toArray","only","Fragment","Profiler","PureComponent","StrictMode","Suspense","__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED","cloneElement","_calculateChangedBits","_currentValue","_currentValue2","_threadCount","_context","createElement","createFactory","createRef","forwardRef","render","isValidElement","lazy","_ctor","_status","_result","memo","compare","useCallback","useContext","useDebugValue","useEffect","useImperativeHandle","useLayoutEffect","useMemo","useReducer","useRef","useState","version","getOwnPropertySymbols","propIsEnumerable","propertyIsEnumerable","toObject","val","TypeError","test1","String","getOwnPropertyNames","test2","fromCharCode","test3","split","letter","err","shouldUseNative","target","source","from","symbols","to"],"mappings":"2BACE,IAAIA,EAAmB,GAGvB,SAASC,EAAoBC,GAG5B,GAAGF,EAAiBE,GACnB,OAAOF,EAAiBE,GAAUC,QAGnC,IAAIC,EAASJ,EAAiBE,GAAY,CACzCG,EAAGH,EACHI,GAAG,EACHH,QAAS,IAUV,OANAI,EAAQL,GAAUM,KAAKJ,EAAOD,QAASC,EAAQA,EAAOD,QAASF,GAG/DG,EAAOE,GAAI,EAGJF,EAAOD,QA0Df,OArDAF,EAAoBQ,EAAIF,EAGxBN,EAAoBS,EAAIV,EAGxBC,EAAoBU,EAAI,SAASR,EAASS,EAAMC,GAC3CZ,EAAoBa,EAAEX,EAASS,IAClCG,OAAOC,eAAeb,EAASS,EAAM,CAAEK,YAAY,EAAMC,IAAKL,KAKhEZ,EAAoBkB,EAAI,SAAShB,GACX,oBAAXiB,QAA0BA,OAAOC,aAC1CN,OAAOC,eAAeb,EAASiB,OAAOC,YAAa,CAAEC,MAAO,WAE7DP,OAAOC,eAAeb,EAAS,aAAc,CAAEmB,OAAO,KAQvDrB,EAAoBsB,EAAI,SAASD,EAAOE,GAEvC,GADU,EAAPA,IAAUF,EAAQrB,EAAoBqB,IAC/B,EAAPE,EAAU,OAAOF,EACpB,GAAW,EAAPE,GAA8B,iBAAVF,GAAsBA,GAASA,EAAMG,WAAY,OAAOH,EAChF,IAAII,EAAKX,OAAOY,OAAO,MAGvB,GAFA1B,EAAoBkB,EAAEO,GACtBX,OAAOC,eAAeU,EAAI,UAAW,CAAET,YAAY,EAAMK,MAAOA,IACtD,EAAPE,GAA4B,iBAATF,EAAmB,IAAI,IAAIM,KAAON,EAAOrB,EAAoBU,EAAEe,EAAIE,EAAK,SAASA,GAAO,OAAON,EAAMM,IAAQC,KAAK,KAAMD,IAC9I,OAAOF,GAIRzB,EAAoB6B,EAAI,SAAS1B,GAChC,IAAIS,EAAST,GAAUA,EAAOqB,WAC7B,WAAwB,OAAOrB,EAAgB,SAC/C,WAA8B,OAAOA,GAEtC,OADAH,EAAoBU,EAAEE,EAAQ,IAAKA,GAC5BA,GAIRZ,EAAoBa,EAAI,SAASiB,EAAQC,GAAY,OAAOjB,OAAOkB,UAAUC,eAAe1B,KAAKuB,EAAQC,IAGzG/B,EAAoBkC,EAAI,GAIjBlC,EAAoBA,EAAoBmC,EAAI,G,+BC/EnDhC,EAAOD,QAAU,EAAQ,I,01CCoB3B,IAAMkC,EAAoBC,IAAMC,gBAC1BC,EAAWH,EAAkBG,SAE7BC,E,6WAEE,OACI,kBAACJ,EAAkBK,SAAnB,CACEpB,MAAOqB,KAAKC,MAAMC,OAAOF,KAAKC,MAAME,gBAEnCH,KAAKC,MAAMG,e,8BANOC,aAY3BC,EAAwB,SAAAD,GAC5B,OAAO,SAAAJ,GACL,OACE,kBAACJ,EAAD,MAEM,SAAAU,GAAO,OAAK,kBAACF,EAAD,KAAeJ,EAAf,CAAsBO,MAAOD,W;;;;;;;;GClCxC,IAAI5C,EAAE,EAAQ,GAAiBwB,EAAE,mBAAoBV,QAAQA,OAAOgC,IAAIjB,EAAEL,EAAEV,OAAOgC,IAAI,iBAAiB,MAAMC,EAAEvB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,gBAAgB,MAAMjC,EAAEW,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAM7B,EAAEO,EAAEV,OAAOgC,IAAI,qBAAqB,MAAME,EAAExB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMG,EAAEzB,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMI,EAAE1B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,iBAAiB,MAAMK,EAAE3B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,qBAAqB,MAAMM,EAAE5B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,kBAAkB,MAAMO,EAAE7B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,cAAc,MAAMQ,EAAE9B,EAAEV,OAAOgC,IAAI,cACxe,MAAMS,EAAE,mBAAoBzC,QAAQA,OAAO0C,SAAS,SAASC,EAAEC,GAAG,IAAI,IAAIC,EAAE,yDAAyDD,EAAEtD,EAAE,EAAEA,EAAEwD,UAAUC,OAAOzD,IAAIuD,GAAG,WAAWG,mBAAmBF,UAAUxD,IAAI,MAAM,yBAAyBsD,EAAE,WAAWC,EAAE,iHAC/P,IAAII,EAAE,CAACC,UAAU,WAAW,OAAM,GAAIC,mBAAmB,aAAaC,oBAAoB,aAAaC,gBAAgB,cAAcC,EAAE,GAAG,SAASC,EAAEX,EAAEC,EAAEvD,GAAGiC,KAAKC,MAAMoB,EAAErB,KAAKO,QAAQe,EAAEtB,KAAKiC,KAAKF,EAAE/B,KAAKkC,QAAQnE,GAAG2D,EACpN,SAASS,KAA6B,SAASC,EAAEf,EAAEC,EAAEvD,GAAGiC,KAAKC,MAAMoB,EAAErB,KAAKO,QAAQe,EAAEtB,KAAKiC,KAAKF,EAAE/B,KAAKkC,QAAQnE,GAAG2D,EADsGM,EAAE1C,UAAU+C,iBAAiB,GAAGL,EAAE1C,UAAUgD,SAAS,SAASjB,EAAEC,GAAG,GAAG,iBAAkBD,GAAG,mBAAoBA,GAAG,MAAMA,EAAE,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,KAAKpB,KAAKkC,QAAQJ,gBAAgB9B,KAAKqB,EAAEC,EAAE,aAAaU,EAAE1C,UAAUkD,YAAY,SAASnB,GAAGrB,KAAKkC,QAAQN,mBAAmB5B,KAAKqB,EAAE,gBACndc,EAAE7C,UAAU0C,EAAE1C,UAAsF,IAAImD,EAAEL,EAAE9C,UAAU,IAAI6C,EAAEM,EAAEC,YAAYN,EAAEzE,EAAE8E,EAAET,EAAE1C,WAAWmD,EAAEE,sBAAqB,EAAG,IAAIC,EAAE,CAACC,QAAQ,MAAMC,EAAE1E,OAAOkB,UAAUC,eAAewD,EAAE,CAAC9D,KAAI,EAAG+D,KAAI,EAAGC,QAAO,EAAGC,UAAS,GAChS,SAASC,EAAE9B,EAAEC,EAAEvD,GAAG,IAAIqF,EAAEpF,EAAE,GAAGqF,EAAE,KAAKC,EAAE,KAAK,GAAG,MAAMhC,EAAE,IAAI8B,UAAK,IAAS9B,EAAE0B,MAAMM,EAAEhC,EAAE0B,UAAK,IAAS1B,EAAErC,MAAMoE,EAAE,GAAG/B,EAAErC,KAAKqC,EAAEwB,EAAEjF,KAAKyD,EAAE8B,KAAKL,EAAExD,eAAe6D,KAAKpF,EAAEoF,GAAG9B,EAAE8B,IAAI,IAAIG,EAAEhC,UAAUC,OAAO,EAAE,GAAG,IAAI+B,EAAEvF,EAAEoC,SAASrC,OAAO,GAAG,EAAEwF,EAAE,CAAC,IAAI,IAAIC,EAAEC,MAAMF,GAAGzF,EAAE,EAAEA,EAAEyF,EAAEzF,IAAI0F,EAAE1F,GAAGyD,UAAUzD,EAAE,GAAGE,EAAEoC,SAASoD,EAAE,GAAGnC,GAAGA,EAAEqC,aAAa,IAAIN,KAAKG,EAAElC,EAAEqC,kBAAe,IAAS1F,EAAEoF,KAAKpF,EAAEoF,GAAGG,EAAEH,IAAI,MAAM,CAACO,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEpC,IAAIoE,EAAEL,IAAIM,EAAErD,MAAMjC,EAAE6F,OAAOjB,EAAEC,SACxU,SAASiB,EAAEzC,GAAG,MAAM,iBAAkBA,GAAG,OAAOA,GAAGA,EAAEsC,WAAWnE,EAA0G,IAAIuE,EAAE,OAAOC,EAAE,GAAG,SAASC,EAAE5C,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,GAAG,GAAGY,EAAExC,OAAO,CAAC,IAAIxD,EAAEgG,EAAEE,MAA8D,OAAxDlG,EAAEmG,OAAO9C,EAAErD,EAAEoG,UAAU9C,EAAEtD,EAAEqG,KAAKtG,EAAEC,EAAEuC,QAAQ6C,EAAEpF,EAAEsG,MAAM,EAAStG,EAAE,MAAM,CAACmG,OAAO9C,EAAE+C,UAAU9C,EAAE+C,KAAKtG,EAAEwC,QAAQ6C,EAAEkB,MAAM,GAC5b,SAASC,EAAElD,GAAGA,EAAE8C,OAAO,KAAK9C,EAAE+C,UAAU,KAAK/C,EAAEgD,KAAK,KAAKhD,EAAEd,QAAQ,KAAKc,EAAEiD,MAAM,EAAE,GAAGN,EAAExC,QAAQwC,EAAEQ,KAAKnD,GAE2F,SAASoD,EAAEpD,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO,MAAMsD,EAAE,EADlO,SAASqD,EAAErD,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,GAAG,IAAIpF,SAASqD,EAAK,cAAcrD,GAAG,YAAYA,IAAEqD,EAAE,MAAK,IAAIgC,GAAE,EAAG,GAAG,OAAOhC,EAAEgC,GAAE,OAAQ,OAAOrF,GAAG,IAAK,SAAS,IAAK,SAASqF,GAAE,EAAG,MAAM,IAAK,SAAS,OAAOhC,EAAEsC,UAAU,KAAKnE,EAAE,KAAKkB,EAAE2C,GAAE,GAAI,GAAGA,EAAE,OAAOtF,EAAEqF,EAAE/B,EAAE,KAAKC,EAAE,IAAIqD,EAAEtD,EAAE,GAAGC,GAAG,EAAyB,GAAvB+B,EAAE,EAAE/B,EAAE,KAAKA,EAAE,IAAIA,EAAE,IAAOmC,MAAMmB,QAAQvD,GAAG,IAAI,IAAIiC,EAAE,EAAEA,EAAEjC,EAAEG,OAAO8B,IAAI,CAAQ,IAAIC,EAAEjC,EAAEqD,EAAf3G,EAAEqD,EAAEiC,GAAeA,GAAGD,GAAGqB,EAAE1G,EAAEuF,EAAExF,EAAEqF,QAAQ,GAAG,OAAO/B,GAAG,iBAAkBA,EAAEkC,EAAE,KAAiCA,EAAE,mBAA7BA,EAAErC,GAAGG,EAAEH,IAAIG,EAAE,eAAsCkC,EAAE,KAAM,mBAAoBA,EAAE,IAAIlC,EAAEkC,EAAE1F,KAAKwD,GAAGiC,EACpf,IAAItF,EAAEqD,EAAEwD,QAAQC,MAA6BzB,GAAGqB,EAA1B1G,EAAEA,EAAEW,MAAM4E,EAAEjC,EAAEqD,EAAE3G,EAAEsF,KAAcvF,EAAEqF,QAAQ,GAAG,WAAWpF,EAAE,MAAMD,EAAE,GAAGsD,EAAEkB,MAAMnB,EAAE,GAAG,oBAAoBrD,EAAE,qBAAqBK,OAAO2G,KAAK1D,GAAG2D,KAAK,MAAM,IAAIjH,EAAE,KAAK,OAAOsF,EAAqCqB,CAAErD,EAAE,GAAGC,EAAEvD,GAAG,SAAS4G,EAAEtD,EAAEC,GAAG,MAAM,iBAAkBD,GAAG,OAAOA,GAAG,MAAMA,EAAEpC,IAH9I,SAAgBoC,GAAG,IAAIC,EAAE,CAAC,IAAI,KAAK,IAAI,MAAM,MAAM,KAAK,GAAGD,GAAG4D,QAAQ,SAAQ,SAAS5D,GAAG,OAAOC,EAAED,MAG+C6D,CAAO7D,EAAEpC,KAAKqC,EAAE6D,SAAS,IAAI,SAASC,EAAE/D,EAAEC,GAAGD,EAAEgD,KAAKxG,KAAKwD,EAAEd,QAAQe,EAAED,EAAEiD,SACxX,SAASe,EAAGhE,EAAEC,EAAEvD,GAAG,IAAIqF,EAAE/B,EAAE8C,OAAOnG,EAAEqD,EAAE+C,UAAU/C,EAAEA,EAAEgD,KAAKxG,KAAKwD,EAAEd,QAAQe,EAAED,EAAEiD,SAASb,MAAMmB,QAAQvD,GAAGiE,EAAEjE,EAAE+B,EAAErF,GAAE,SAASsD,GAAG,OAAOA,KAAI,MAAMA,IAAIyC,EAAEzC,KAAKA,EAJtJ,SAAWA,EAAEC,GAAG,MAAM,CAACqC,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEuC,KAAK3E,IAAIqC,EAAE0B,IAAI3B,EAAE2B,IAAI/C,MAAMoB,EAAEpB,MAAM4D,OAAOxC,EAAEwC,QAImE0B,CAAElE,EAAErD,IAAIqD,EAAEpC,KAAKqC,GAAGA,EAAErC,MAAMoC,EAAEpC,IAAI,IAAI,GAAGoC,EAAEpC,KAAKgG,QAAQlB,EAAE,OAAO,KAAKhG,IAAIqF,EAAEoB,KAAKnD,IAAI,SAASiE,EAAEjE,EAAEC,EAAEvD,EAAEqF,EAAEpF,GAAG,IAAIqF,EAAE,GAAG,MAAMtF,IAAIsF,GAAG,GAAGtF,GAAGkH,QAAQlB,EAAE,OAAO,KAAkBU,EAAEpD,EAAEgE,EAAjB/D,EAAE2C,EAAE3C,EAAE+B,EAAED,EAAEpF,IAAauG,EAAEjD,GAAG,IAAIkE,EAAE,CAAC3C,QAAQ,MAAM,SAAS4C,IAAI,IAAIpE,EAAEmE,EAAE3C,QAAQ,GAAG,OAAOxB,EAAE,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,MAAM,OAAOC,EACxa,IAAIqE,EAAG,CAACC,uBAAuBH,EAAEI,wBAAwB,CAACC,SAAS,MAAMC,kBAAkBlD,EAAEmD,qBAAqB,CAAClD,SAAQ,GAAImD,OAAOrI,GAAGH,EAAQyI,SAAS,CAACC,IAAI,SAAS7E,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAMsD,EAAE,OAAOA,EAAE,IAAI+B,EAAE,GAAmB,OAAhBkC,EAAEjE,EAAE+B,EAAE,KAAK9B,EAAEvD,GAAUqF,GAAG+C,QAAQ,SAAS9E,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAMsD,EAAE,OAAOA,EAAqBoD,EAAEpD,EAAE+D,EAAvB9D,EAAE2C,EAAE,KAAK,KAAK3C,EAAEvD,IAAYwG,EAAEjD,IAAIgD,MAAM,SAASjD,GAAG,OAAOoD,EAAEpD,GAAE,WAAW,OAAO,OAAM,OAAO+E,QAAQ,SAAS/E,GAAG,IAAIC,EAAE,GAAqC,OAAlCgE,EAAEjE,EAAEC,EAAE,MAAK,SAASD,GAAG,OAAOA,KAAWC,GAAG+E,KAAK,SAAShF,GAAG,IAAIyC,EAAEzC,GAAG,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,MAAM,OAAOC,IAC9e7D,EAAQ6C,UAAU2B,EAAExE,EAAQ8I,SAAS9H,EAAEhB,EAAQ+I,SAAS5F,EAAEnD,EAAQgJ,cAAcpE,EAAE5E,EAAQiJ,WAAW7H,EAAEpB,EAAQkJ,SAAS3F,EAAEvD,EAAQmJ,mDAAmDjB,EACrLlI,EAAQoJ,aAAa,SAASvF,EAAEC,EAAEvD,GAAG,GAAG,MAAOsD,EAAc,MAAMkB,MAAMnB,EAAE,IAAIC,IAAI,IAAI+B,EAAEzF,EAAE,GAAG0D,EAAEpB,OAAOjC,EAAEqD,EAAEpC,IAAIoE,EAAEhC,EAAE2B,IAAIM,EAAEjC,EAAEwC,OAAO,GAAG,MAAMvC,EAAE,CAAoE,QAAnE,IAASA,EAAE0B,MAAMK,EAAE/B,EAAE0B,IAAIM,EAAEV,EAAEC,cAAS,IAASvB,EAAErC,MAAMjB,EAAE,GAAGsD,EAAErC,KAAQoC,EAAEuC,MAAMvC,EAAEuC,KAAKF,aAAa,IAAIH,EAAElC,EAAEuC,KAAKF,aAAa,IAAIF,KAAKlC,EAAEwB,EAAEjF,KAAKyD,EAAEkC,KAAKT,EAAExD,eAAeiE,KAAKJ,EAAEI,QAAG,IAASlC,EAAEkC,SAAI,IAASD,EAAEA,EAAEC,GAAGlC,EAAEkC,IAAI,IAAIA,EAAEjC,UAAUC,OAAO,EAAE,GAAG,IAAIgC,EAAEJ,EAAEhD,SAASrC,OAAO,GAAG,EAAEyF,EAAE,CAACD,EAAEE,MAAMD,GAAG,IAAI,IAAI1F,EAAE,EAAEA,EAAE0F,EAAE1F,IAAIyF,EAAEzF,GAAGyD,UAAUzD,EAAE,GAAGsF,EAAEhD,SAASmD,EAAE,MAAM,CAACI,SAASnE,EAAEoE,KAAKvC,EAAEuC,KACxf3E,IAAIjB,EAAEgF,IAAIK,EAAEpD,MAAMmD,EAAES,OAAOP,IAAI9F,EAAQoC,cAAc,SAASyB,EAAEC,GAA8K,YAA3K,IAASA,IAAIA,EAAE,OAAMD,EAAE,CAACsC,SAAS9C,EAAEgG,sBAAsBvF,EAAEwF,cAAczF,EAAE0F,eAAe1F,EAAE2F,aAAa,EAAEjH,SAAS,KAAKF,SAAS,OAAQE,SAAS,CAAC4D,SAAS/C,EAAEqG,SAAS5F,GAAUA,EAAExB,SAASwB,GAAG7D,EAAQ0J,cAAc/D,EAAE3F,EAAQ2J,cAAc,SAAS9F,GAAG,IAAIC,EAAE6B,EAAEjE,KAAK,KAAKmC,GAAY,OAATC,EAAEsC,KAAKvC,EAASC,GAAG9D,EAAQ4J,UAAU,WAAW,MAAM,CAACvE,QAAQ,OAAOrF,EAAQ6J,WAAW,SAAShG,GAAG,MAAM,CAACsC,SAAS7C,EAAEwG,OAAOjG,IAAI7D,EAAQ+J,eAAezD,EAC3etG,EAAQgK,KAAK,SAASnG,GAAG,MAAM,CAACsC,SAAS1C,EAAEwG,MAAMpG,EAAEqG,SAAS,EAAEC,QAAQ,OAAOnK,EAAQoK,KAAK,SAASvG,EAAEC,GAAG,MAAM,CAACqC,SAAS3C,EAAE4C,KAAKvC,EAAEwG,aAAQ,IAASvG,EAAE,KAAKA,IAAI9D,EAAQsK,YAAY,SAASzG,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIqC,YAAYzG,EAAEC,IAAI9D,EAAQuK,WAAW,SAAS1G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIsC,WAAW1G,EAAEC,IAAI9D,EAAQwK,cAAc,aAAaxK,EAAQyK,UAAU,SAAS5G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAIwC,UAAU5G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ0K,oBAAoB,SAAS7G,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO0H,IAAIyC,oBAAoB7G,EAAEC,EAAEvD,IACtcP,EAAQ2K,gBAAgB,SAAS9G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAI0C,gBAAgB9G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ4K,QAAQ,SAAS/G,EAAEC,GAAG,OAAOmE,IAAI2C,QAAQ/G,EAAEC,IAAI9D,EAAQ6K,WAAW,SAAShH,EAAEC,EAAEvD,GAAG,OAAO0H,IAAI4C,WAAWhH,EAAEC,EAAEvD,IAAIP,EAAQ8K,OAAO,SAASjH,GAAG,OAAOoE,IAAI6C,OAAOjH,IAAI7D,EAAQ+K,SAAS,SAASlH,GAAG,OAAOoE,IAAI8C,SAASlH,IAAI7D,EAAQgL,QAAQ,W;;;;;EChBrT,IAAIC,EAAwBrK,OAAOqK,sBAC/BlJ,EAAiBnB,OAAOkB,UAAUC,eAClCmJ,EAAmBtK,OAAOkB,UAAUqJ,qBAExC,SAASC,EAASC,GACjB,GAAIA,QACH,MAAM,IAAIC,UAAU,yDAGrB,OAAO1K,OAAOyK,GA+CfpL,EAAOD,QA5CP,WACC,IACC,IAAKY,OAAO4H,OACX,OAAO,EAMR,IAAI+C,EAAQ,IAAIC,OAAO,OAEvB,GADAD,EAAM,GAAK,KACkC,MAAzC3K,OAAO6K,oBAAoBF,GAAO,GACrC,OAAO,EAKR,IADA,IAAIG,EAAQ,GACHxL,EAAI,EAAGA,EAAI,GAAIA,IACvBwL,EAAM,IAAMF,OAAOG,aAAazL,IAAMA,EAKvC,GAAwB,eAHXU,OAAO6K,oBAAoBC,GAAOhD,KAAI,SAAU/G,GAC5D,OAAO+J,EAAM/J,MAEH6F,KAAK,IACf,OAAO,EAIR,IAAIoE,EAAQ,GAIZ,MAHA,uBAAuBC,MAAM,IAAIlD,SAAQ,SAAUmD,GAClDF,EAAME,GAAUA,KAGf,yBADElL,OAAO2G,KAAK3G,OAAO4H,OAAO,GAAIoD,IAAQpE,KAAK,IAM9C,MAAOuE,GAER,OAAO,GAIQC,GAAoBpL,OAAO4H,OAAS,SAAUyD,EAAQC,GAKtE,IAJA,IAAIC,EAEAC,EADAC,EAAKjB,EAASa,GAGThK,EAAI,EAAGA,EAAI8B,UAAUC,OAAQ/B,IAAK,CAG1C,IAAK,IAAIR,KAFT0K,EAAOvL,OAAOmD,UAAU9B,IAGnBF,EAAe1B,KAAK8L,EAAM1K,KAC7B4K,EAAG5K,GAAO0K,EAAK1K,IAIjB,GAAIwJ,EAAuB,CAC1BmB,EAAUnB,EAAsBkB,GAChC,IAAK,IAAIjM,EAAI,EAAGA,EAAIkM,EAAQpI,OAAQ9D,IAC/BgL,EAAiB7K,KAAK8L,EAAMC,EAAQlM,MACvCmM,EAAGD,EAAQlM,IAAMiM,EAAKC,EAAQlM,MAMlC,OAAOmM","file":"app.bundle.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n \t\t}\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// create a fake namespace object\n \t// mode & 1: value is a module id, require it\n \t// mode & 2: merge all properties of value into the ns\n \t// mode & 4: return value when already ns object\n \t// mode & 8|1: behave like require\n \t__webpack_require__.t = function(value, mode) {\n \t\tif(mode & 1) value = __webpack_require__(value);\n \t\tif(mode & 8) return value;\n \t\tif((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;\n \t\tvar ns = Object.create(null);\n \t\t__webpack_require__.r(ns);\n \t\tObject.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });\n \t\tif(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));\n \t\treturn ns;\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 1);\n","'use strict';\n\nif (process.env.NODE_ENV === 'production') {\n module.exports = require('./cjs/react.production.min.js');\n} else {\n module.exports = require('./cjs/react.development.js');\n}\n","// Copyright 2020 Thomas Hintz\n//\n// This file is part of the react-whitelabel project.\n//\n// The react-whitelabel project is free software: you can\n// redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General\n// Public License as published by the Free Software Foundation, either\n// version 3 of the License, or (at your option) any later version OR\n// under the terms of the MIT license.\n//\n// The react-whitelabel project is distributed in the hope that\n// it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the\n// implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR\n// PURPOSE.\n//\n// You should have received a copy of the GNU General Public License\n// and MIT License along with the react-whitelabel project. If not,\n// see <https://www.gnu.org/licenses/> and\n// <https://opensource.org/licenses/MIT>.\n\n\nimport React, { Component } from \"react\";\n\nconst WhiteLabelContext = React.createContext();\nconst Consumer = WhiteLabelContext.Consumer;\n\nclass WhiteLabelProvider extends Component {\n render() {\n return (\n <WhiteLabelContext.Provider\n value={this.props.labels[this.props.selectedLabel]}\n >\n {this.props.children}\n </WhiteLabelContext.Provider>\n );\n }\n}\n\nconst withWhiteLabelContext = Component => {\n return props => {\n return (\n <Consumer>\n {\n context => (<Component {...props} label={context} />)\n }\n </Consumer>\n );\n };\n};\n\nexport { WhiteLabelProvider, Consumer as WhiteLabelConsumer,\n WhiteLabelContext, withWhiteLabelContext };\n","/** @license React v16.13.0\n * react.production.min.js\n *\n * Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';var l=require(\"object-assign\"),n=\"function\"===typeof Symbol&&Symbol.for,p=n?Symbol.for(\"react.element\"):60103,q=n?Symbol.for(\"react.portal\"):60106,r=n?Symbol.for(\"react.fragment\"):60107,t=n?Symbol.for(\"react.strict_mode\"):60108,u=n?Symbol.for(\"react.profiler\"):60114,v=n?Symbol.for(\"react.provider\"):60109,w=n?Symbol.for(\"react.context\"):60110,x=n?Symbol.for(\"react.forward_ref\"):60112,y=n?Symbol.for(\"react.suspense\"):60113,z=n?Symbol.for(\"react.memo\"):60115,A=n?Symbol.for(\"react.lazy\"):\n60116,B=\"function\"===typeof Symbol&&Symbol.iterator;function C(a){for(var b=\"https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=\"+a,c=1;c<arguments.length;c++)b+=\"&args[]=\"+encodeURIComponent(arguments[c]);return\"Minified React error #\"+a+\"; visit \"+b+\" for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.\"}\nvar D={isMounted:function(){return!1},enqueueForceUpdate:function(){},enqueueReplaceState:function(){},enqueueSetState:function(){}},E={};function F(a,b,c){this.props=a;this.context=b;this.refs=E;this.updater=c||D}F.prototype.isReactComponent={};F.prototype.setState=function(a,b){if(\"object\"!==typeof a&&\"function\"!==typeof a&&null!=a)throw Error(C(85));this.updater.enqueueSetState(this,a,b,\"setState\")};F.prototype.forceUpdate=function(a){this.updater.enqueueForceUpdate(this,a,\"forceUpdate\")};\nfunction G(){}G.prototype=F.prototype;function H(a,b,c){this.props=a;this.context=b;this.refs=E;this.updater=c||D}var I=H.prototype=new G;I.constructor=H;l(I,F.prototype);I.isPureReactComponent=!0;var J={current:null},K=Object.prototype.hasOwnProperty,L={key:!0,ref:!0,__self:!0,__source:!0};\nfunction M(a,b,c){var e,d={},g=null,k=null;if(null!=b)for(e in void 0!==b.ref&&(k=b.ref),void 0!==b.key&&(g=\"\"+b.key),b)K.call(b,e)&&!L.hasOwnProperty(e)&&(d[e]=b[e]);var f=arguments.length-2;if(1===f)d.children=c;else if(1<f){for(var h=Array(f),m=0;m<f;m++)h[m]=arguments[m+2];d.children=h}if(a&&a.defaultProps)for(e in f=a.defaultProps,f)void 0===d[e]&&(d[e]=f[e]);return{$$typeof:p,type:a,key:g,ref:k,props:d,_owner:J.current}}\nfunction N(a,b){return{$$typeof:p,type:a.type,key:b,ref:a.ref,props:a.props,_owner:a._owner}}function O(a){return\"object\"===typeof a&&null!==a&&a.$$typeof===p}function escape(a){var b={\"=\":\"=0\",\":\":\"=2\"};return\"$\"+(\"\"+a).replace(/[=:]/g,function(a){return b[a]})}var P=/\\/+/g,Q=[];function R(a,b,c,e){if(Q.length){var d=Q.pop();d.result=a;d.keyPrefix=b;d.func=c;d.context=e;d.count=0;return d}return{result:a,keyPrefix:b,func:c,context:e,count:0}}\nfunction S(a){a.result=null;a.keyPrefix=null;a.func=null;a.context=null;a.count=0;10>Q.length&&Q.push(a)}\nfunction T(a,b,c,e){var d=typeof a;if(\"undefined\"===d||\"boolean\"===d)a=null;var g=!1;if(null===a)g=!0;else switch(d){case \"string\":case \"number\":g=!0;break;case \"object\":switch(a.$$typeof){case p:case q:g=!0}}if(g)return c(e,a,\"\"===b?\".\"+U(a,0):b),1;g=0;b=\"\"===b?\".\":b+\":\";if(Array.isArray(a))for(var k=0;k<a.length;k++){d=a[k];var f=b+U(d,k);g+=T(d,f,c,e)}else if(null===a||\"object\"!==typeof a?f=null:(f=B&&a[B]||a[\"@@iterator\"],f=\"function\"===typeof f?f:null),\"function\"===typeof f)for(a=f.call(a),k=\n0;!(d=a.next()).done;)d=d.value,f=b+U(d,k++),g+=T(d,f,c,e);else if(\"object\"===d)throw c=\"\"+a,Error(C(31,\"[object Object]\"===c?\"object with keys {\"+Object.keys(a).join(\", \")+\"}\":c,\"\"));return g}function V(a,b,c){return null==a?0:T(a,\"\",b,c)}function U(a,b){return\"object\"===typeof a&&null!==a&&null!=a.key?escape(a.key):b.toString(36)}function W(a,b){a.func.call(a.context,b,a.count++)}\nfunction aa(a,b,c){var e=a.result,d=a.keyPrefix;a=a.func.call(a.context,b,a.count++);Array.isArray(a)?X(a,e,c,function(a){return a}):null!=a&&(O(a)&&(a=N(a,d+(!a.key||b&&b.key===a.key?\"\":(\"\"+a.key).replace(P,\"$&/\")+\"/\")+c)),e.push(a))}function X(a,b,c,e,d){var g=\"\";null!=c&&(g=(\"\"+c).replace(P,\"$&/\")+\"/\");b=R(b,g,e,d);V(a,aa,b);S(b)}var Y={current:null};function Z(){var a=Y.current;if(null===a)throw Error(C(321));return a}\nvar ba={ReactCurrentDispatcher:Y,ReactCurrentBatchConfig:{suspense:null},ReactCurrentOwner:J,IsSomeRendererActing:{current:!1},assign:l};exports.Children={map:function(a,b,c){if(null==a)return a;var e=[];X(a,e,null,b,c);return e},forEach:function(a,b,c){if(null==a)return a;b=R(null,null,b,c);V(a,W,b);S(b)},count:function(a){return V(a,function(){return null},null)},toArray:function(a){var b=[];X(a,b,null,function(a){return a});return b},only:function(a){if(!O(a))throw Error(C(143));return a}};\nexports.Component=F;exports.Fragment=r;exports.Profiler=u;exports.PureComponent=H;exports.StrictMode=t;exports.Suspense=y;exports.__SECRET_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED=ba;\nexports.cloneElement=function(a,b,c){if(null===a||void 0===a)throw Error(C(267,a));var e=l({},a.props),d=a.key,g=a.ref,k=a._owner;if(null!=b){void 0!==b.ref&&(g=b.ref,k=J.current);void 0!==b.key&&(d=\"\"+b.key);if(a.type&&a.type.defaultProps)var f=a.type.defaultProps;for(h in b)K.call(b,h)&&!L.hasOwnProperty(h)&&(e[h]=void 0===b[h]&&void 0!==f?f[h]:b[h])}var h=arguments.length-2;if(1===h)e.children=c;else if(1<h){f=Array(h);for(var m=0;m<h;m++)f[m]=arguments[m+2];e.children=f}return{$$typeof:p,type:a.type,\nkey:d,ref:g,props:e,_owner:k}};exports.createContext=function(a,b){void 0===b&&(b=null);a={$$typeof:w,_calculateChangedBits:b,_currentValue:a,_currentValue2:a,_threadCount:0,Provider:null,Consumer:null};a.Provider={$$typeof:v,_context:a};return a.Consumer=a};exports.createElement=M;exports.createFactory=function(a){var b=M.bind(null,a);b.type=a;return b};exports.createRef=function(){return{current:null}};exports.forwardRef=function(a){return{$$typeof:x,render:a}};exports.isValidElement=O;\nexports.lazy=function(a){return{$$typeof:A,_ctor:a,_status:-1,_result:null}};exports.memo=function(a,b){return{$$typeof:z,type:a,compare:void 0===b?null:b}};exports.useCallback=function(a,b){return Z().useCallback(a,b)};exports.useContext=function(a,b){return Z().useContext(a,b)};exports.useDebugValue=function(){};exports.useEffect=function(a,b){return Z().useEffect(a,b)};exports.useImperativeHandle=function(a,b,c){return Z().useImperativeHandle(a,b,c)};\nexports.useLayoutEffect=function(a,b){return Z().useLayoutEffect(a,b)};exports.useMemo=function(a,b){return Z().useMemo(a,b)};exports.useReducer=function(a,b,c){return Z().useReducer(a,b,c)};exports.useRef=function(a){return Z().useRef(a)};exports.useState=function(a){return Z().useState(a)};exports.version=\"16.13.0\";\n","/*\nobject-assign\n(c) Sindre Sorhus\n@license MIT\n*/\n\n'use strict';\n/* eslint-disable no-unused-vars */\nvar getOwnPropertySymbols = Object.getOwnPropertySymbols;\nvar hasOwnProperty = Object.prototype.hasOwnProperty;\nvar propIsEnumerable = Object.prototype.propertyIsEnumerable;\n\nfunction toObject(val) {\n\tif (val === null || val === undefined) {\n\t\tthrow new TypeError('Object.assign cannot be called with null or undefined');\n\t}\n\n\treturn Object(val);\n}\n\nfunction shouldUseNative() {\n\ttry {\n\t\tif (!Object.assign) {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// Detect buggy property enumeration order in older V8 versions.\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=4118\n\t\tvar test1 = new String('abc'); // eslint-disable-line no-new-wrappers\n\t\ttest1[5] = 'de';\n\t\tif (Object.getOwnPropertyNames(test1)[0] === '5') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=3056\n\t\tvar test2 = {};\n\t\tfor (var i = 0; i < 10; i++) {\n\t\t\ttest2['_' + String.fromCharCode(i)] = i;\n\t\t}\n\t\tvar order2 = Object.getOwnPropertyNames(test2).map(function (n) {\n\t\t\treturn test2[n];\n\t\t});\n\t\tif (order2.join('') !== '0123456789') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\t// https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=3056\n\t\tvar test3 = {};\n\t\t'abcdefghijklmnopqrst'.split('').forEach(function (letter) {\n\t\t\ttest3[letter] = letter;\n\t\t});\n\t\tif (Object.keys(Object.assign({}, test3)).join('') !==\n\t\t\t\t'abcdefghijklmnopqrst') {\n\t\t\treturn false;\n\t\t}\n\n\t\treturn true;\n\t} catch (err) {\n\t\t// We don't expect any of the above to throw, but better to be safe.\n\t\treturn false;\n\t}\n}\n\nmodule.exports = shouldUseNative() ? Object.assign : function (target, source) {\n\tvar from;\n\tvar to = toObject(target);\n\tvar symbols;\n\n\tfor (var s = 1; s < arguments.length; s++) {\n\t\tfrom = Object(arguments[s]);\n\n\t\tfor (var key in from) {\n\t\t\tif (hasOwnProperty.call(from, key)) {\n\t\t\t\tto[key] = from[key];\n\t\t\t}\n\t\t}\n\n\t\tif (getOwnPropertySymbols) {\n\t\t\tsymbols = getOwnPropertySymbols(from);\n\t\t\tfor (var i = 0; i < symbols.length; i++) {\n\t\t\t\tif (propIsEnumerable.call(from, symbols[i])) {\n\t\t\t\t\tto[symbols[i]] = from[symbols[i]];\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t}\n\n\treturn to;\n};\n"],"sourceRoot":""} \ No newline at end of file
diff --git a/package-lock.json b/package-lock.json
index 6bc09ba..8d2865d 100644
--- a/package-lock.json
+++ b/package-lock.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "react-whitelabel",
- "version": "0.0.2",
+ "version": "0.0.4",
"lockfileVersion": 1,
"requires": true,
"dependencies": {
@@ -14,14 +14,245 @@
}
},
"@babel/compat-data": {
- "version": "7.8.6",
- "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/compat-data/-/compat-data-7.8.6.tgz",
- "integrity": "sha512-CurCIKPTkS25Mb8mz267vU95vy+TyUpnctEX2lV33xWNmHAfjruztgiPBbXZRh3xZZy1CYvGx6XfxyTVS+sk7Q==",
- "dev": true,
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/compat-data/-/compat-data-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-mPVoWNzIpYJHbWje0if7Ck36bpbtTvIxOi9+6WSK9wjGEXearAqlwBoTQvVjsAY2VIwgcs8V940geY3okzRCEw==",
"requires": {
- "browserslist": "^4.8.5",
+ "browserslist": "^4.12.0",
"invariant": "^2.2.4",
"semver": "^5.5.0"
+ },
+ "dependencies": {
+ "browserslist": {
+ "version": "4.13.0",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/browserslist/-/browserslist-4.13.0.tgz",
+ "integrity": "sha512-MINatJ5ZNrLnQ6blGvePd/QOz9Xtu+Ne+x29iQSCHfkU5BugKVJwZKn/iiL8UbpIpa3JhviKjz+XxMo0m2caFQ==",
+ "requires": {
+ "caniuse-lite": "^1.0.30001093",
+ "electron-to-chromium": "^1.3.488",
+ "escalade": "^3.0.1",
+ "node-releases": "^1.1.58"
+ }
+ },
+ "caniuse-lite": {
+ "version": "1.0.30001103",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001103.tgz",
+ "integrity": "sha512-EJkTPrZrgy712tjZ7GQDye5A67SQOyNS6X9b6GS/e5QFu5Renv5qfkx3GHq1S+vObxKzbWWYuPO/7nt4kYW/gA=="
+ },
+ "electron-to-chromium": {
+ "version": "1.3.501",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/electron-to-chromium/-/electron-to-chromium-1.3.501.tgz",
+ "integrity": "sha512-tyzuKaV2POw2mtqBBzQGNBojMZzH0MRu8bT8T/50x+hWeucyG/9pkgAATy+PcM2ySNM9+8eG2VllY9c6j4i+bg=="
+ },
+ "node-releases": {
+ "version": "1.1.59",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/node-releases/-/node-releases-1.1.59.tgz",
+ "integrity": "sha512-H3JrdUczbdiwxN5FuJPyCHnGHIFqQ0wWxo+9j1kAXAzqNMAHlo+4I/sYYxpyK0irQ73HgdiyzD32oqQDcU2Osw=="
+ }
+ }
+ },
+ "@babel/core": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-O34LQooYVDXPl7QWCdW9p4NR+QlzOr7xShPPJz8GsuCU3/8ua/wqTr7gmnxXv+WBESiGU/G5s16i6tUvHkNb+w==",
+ "requires": {
+ "@babel/code-frame": "^7.10.4",
+ "@babel/generator": "^7.10.5",
+ "@babel/helper-module-transforms": "^7.10.5",
+ "@babel/helpers": "^7.10.4",
+ "@babel/parser": "^7.10.5",
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/traverse": "^7.10.5",
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "convert-source-map": "^1.7.0",
+ "debug": "^4.1.0",
+ "gensync": "^1.0.0-beta.1",
+ "json5": "^2.1.2",
+ "lodash": "^4.17.19",
+ "resolve": "^1.3.2",
+ "semver": "^5.4.1",
+ "source-map": "^0.5.0"
+ },
+ "dependencies": {
+ "@babel/code-frame": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/code-frame/-/code-frame-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-vG6SvB6oYEhvgisZNFRmRCUkLz11c7rp+tbNTynGqc6mS1d5ATd/sGyV6W0KZZnXRKMTzZDRgQT3Ou9jhpAfUg==",
+ "requires": {
+ "@babel/highlight": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/generator": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/generator/-/generator-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-3vXxr3FEW7E7lJZiWQ3bM4+v/Vyr9C+hpolQ8BGFr9Y8Ri2tFLWTixmwKBafDujO1WVah4fhZBeU1bieKdghig==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "jsesc": "^2.5.1",
+ "source-map": "^0.5.0"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-function-name": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-function-name/-/helper-function-name-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-YdaSyz1n8gY44EmN7x44zBn9zQ1Ry2Y+3GTA+3vH6Mizke1Vw0aWDM66FOYEPw8//qKkmqOckrGgTYa+6sceqQ==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-get-function-arity": "^7.10.4",
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-get-function-arity": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-get-function-arity/-/helper-get-function-arity-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-EkN3YDB+SRDgiIUnNgcmiD361ti+AVbL3f3Henf6dqqUyr5dMsorno0lJWJuLhDhkI5sYEpgj6y9kB8AOU1I2A==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-member-expression-to-functions": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-member-expression-to-functions/-/helper-member-expression-to-functions-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-HiqJpYD5+WopCXIAbQDG0zye5XYVvcO9w/DHp5GsaGkRUaamLj2bEtu6i8rnGGprAhHM3qidCMgp71HF4endhA==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.5"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-module-imports": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-module-imports/-/helper-module-imports-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-nEQJHqYavI217oD9+s5MUBzk6x1IlvoS9WTPfgG43CbMEeStE0v+r+TucWdx8KFGowPGvyOkDT9+7DHedIDnVw==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-module-transforms": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-module-transforms/-/helper-module-transforms-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-4P+CWMJ6/j1W915ITJaUkadLObmCRRSC234uctJfn/vHrsLNxsR8dwlcXv9ZhJWzl77awf+mWXSZEKt5t0OnlA==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-module-imports": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-replace-supers": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-simple-access": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-split-export-declaration": "^7.10.4",
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "lodash": "^4.17.19"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-optimise-call-expression": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-optimise-call-expression/-/helper-optimise-call-expression-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-n3UGKY4VXwXThEiKrgRAoVPBMqeoPgHVqiHZOanAJCG9nQUL2pLRQirUzl0ioKclHGpGqRgIOkgcIJaIWLpygg==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-replace-supers": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-replace-supers/-/helper-replace-supers-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-sPxZfFXocEymYTdVK1UNmFPBN+Hv5mJkLPsYWwGBxZAxaWfFu+xqp7b6qWD0yjNuNL2VKc6L5M18tOXUP7NU0A==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-member-expression-to-functions": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-optimise-call-expression": "^7.10.4",
+ "@babel/traverse": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-simple-access": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-simple-access/-/helper-simple-access-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-0fMy72ej/VEvF8ULmX6yb5MtHG4uH4Dbd6I/aHDb/JVg0bbivwt9Wg+h3uMvX+QSFtwr5MeItvazbrc4jtRAXw==",
+ "requires": {
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-split-export-declaration": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-split-export-declaration/-/helper-split-export-declaration-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-pySBTeoUff56fL5CBU2hWm9TesA4r/rOkI9DyJLvvgz09MB9YtfIYe3iBriVaYNaPe+Alua0vBIOVOLs2buWhg==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/highlight": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/highlight/-/highlight-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-i6rgnR/YgPEQzZZnbTHHuZdlE8qyoBNalD6F+q4vAFlcMEcqmkoG+mPqJYJCo63qPf74+Y1UZsl3l6f7/RIkmA==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-validator-identifier": "^7.10.4",
+ "chalk": "^2.0.0",
+ "js-tokens": "^4.0.0"
+ }
+ },
+ "@babel/parser": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-wfryxy4bE1UivvQKSQDU4/X6dr+i8bctjUjj8Zyt3DQy7NtPizJXT8M52nqpNKL+nq2PW8lxk4ZqLj0fD4B4hQ=="
+ },
+ "@babel/template": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/template/-/template-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-ZCjD27cGJFUB6nmCB1Enki3r+L5kJveX9pq1SvAUKoICy6CZ9yD8xO086YXdYhvNjBdnekm4ZnaP5yC8Cs/1tA==",
+ "requires": {
+ "@babel/code-frame": "^7.10.4",
+ "@babel/parser": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/traverse": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/traverse/-/traverse-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-yc/fyv2gUjPqzTz0WHeRJH2pv7jA9kA7mBX2tXl/x5iOE81uaVPuGPtaYk7wmkx4b67mQ7NqI8rmT2pF47KYKQ==",
+ "requires": {
+ "@babel/code-frame": "^7.10.4",
+ "@babel/generator": "^7.10.5",
+ "@babel/helper-function-name": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-split-export-declaration": "^7.10.4",
+ "@babel/parser": "^7.10.5",
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "debug": "^4.1.0",
+ "globals": "^11.1.0",
+ "lodash": "^4.17.19"
+ }
+ },
+ "@babel/types": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-ixV66KWfCI6GKoA/2H9v6bQdbfXEwwpOdQ8cRvb4F+eyvhlaHxWFMQB4+3d9QFJXZsiiiqVrewNV0DFEQpyT4Q==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-validator-identifier": "^7.10.4",
+ "lodash": "^4.17.19",
+ "to-fast-properties": "^2.0.0"
+ }
+ },
+ "debug": {
+ "version": "4.1.1",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-4.1.1.tgz",
+ "integrity": "sha512-pYAIzeRo8J6KPEaJ0VWOh5Pzkbw/RetuzehGM7QRRX5he4fPHx2rdKMB256ehJCkX+XRQm16eZLqLNS8RSZXZw==",
+ "requires": {
+ "ms": "^2.1.1"
+ }
+ },
+ "json5": {
+ "version": "2.1.3",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/json5/-/json5-2.1.3.tgz",
+ "integrity": "sha512-KXPvOm8K9IJKFM0bmdn8QXh7udDh1g/giieX0NLCaMnb4hEiVFqnop2ImTXCc5e0/oHz3LTqmHGtExn5hfMkOA==",
+ "requires": {
+ "minimist": "^1.2.5"
+ }
+ },
+ "minimist": {
+ "version": "1.2.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-1.2.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-FM9nNUYrRBAELZQT3xeZQ7fmMOBg6nWNmJKTcgsJeaLstP/UODVpGsr5OhXhhXg6f+qtJ8uiZ+PUxkDWcgIXLw=="
+ },
+ "ms": {
+ "version": "2.1.2",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.2.tgz",
+ "integrity": "sha512-sGkPx+VjMtmA6MX27oA4FBFELFCZZ4S4XqeGOXCv68tT+jb3vk/RyaKWP0PTKyWtmLSM0b+adUTEvbs1PEaH2w=="
+ }
}
},
"@babel/generator": {
@@ -251,6 +482,11 @@
"@babel/types": "^7.8.3"
}
},
+ "@babel/helper-validator-identifier": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-validator-identifier/-/helper-validator-identifier-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-3U9y+43hz7ZM+rzG24Qe2mufW5KhvFg/NhnNph+i9mgCtdTCtMJuI1TMkrIUiK7Ix4PYlRF9I5dhqaLYA/ADXw=="
+ },
"@babel/helper-wrap-function": {
"version": "7.8.3",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-wrap-function/-/helper-wrap-function-7.8.3.tgz",
@@ -263,6 +499,126 @@
"@babel/types": "^7.8.3"
}
},
+ "@babel/helpers": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helpers/-/helpers-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-L2gX/XeUONeEbI78dXSrJzGdz4GQ+ZTA/aazfUsFaWjSe95kiCuOZ5HsXvkiw3iwF+mFHSRUfJU8t6YavocdXA==",
+ "requires": {
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/traverse": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ },
+ "dependencies": {
+ "@babel/code-frame": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/code-frame/-/code-frame-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-vG6SvB6oYEhvgisZNFRmRCUkLz11c7rp+tbNTynGqc6mS1d5ATd/sGyV6W0KZZnXRKMTzZDRgQT3Ou9jhpAfUg==",
+ "requires": {
+ "@babel/highlight": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/generator": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/generator/-/generator-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-3vXxr3FEW7E7lJZiWQ3bM4+v/Vyr9C+hpolQ8BGFr9Y8Ri2tFLWTixmwKBafDujO1WVah4fhZBeU1bieKdghig==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "jsesc": "^2.5.1",
+ "source-map": "^0.5.0"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-function-name": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-function-name/-/helper-function-name-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-YdaSyz1n8gY44EmN7x44zBn9zQ1Ry2Y+3GTA+3vH6Mizke1Vw0aWDM66FOYEPw8//qKkmqOckrGgTYa+6sceqQ==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-get-function-arity": "^7.10.4",
+ "@babel/template": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-get-function-arity": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-get-function-arity/-/helper-get-function-arity-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-EkN3YDB+SRDgiIUnNgcmiD361ti+AVbL3f3Henf6dqqUyr5dMsorno0lJWJuLhDhkI5sYEpgj6y9kB8AOU1I2A==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/helper-split-export-declaration": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-split-export-declaration/-/helper-split-export-declaration-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-pySBTeoUff56fL5CBU2hWm9TesA4r/rOkI9DyJLvvgz09MB9YtfIYe3iBriVaYNaPe+Alua0vBIOVOLs2buWhg==",
+ "requires": {
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/highlight": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/highlight/-/highlight-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-i6rgnR/YgPEQzZZnbTHHuZdlE8qyoBNalD6F+q4vAFlcMEcqmkoG+mPqJYJCo63qPf74+Y1UZsl3l6f7/RIkmA==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-validator-identifier": "^7.10.4",
+ "chalk": "^2.0.0",
+ "js-tokens": "^4.0.0"
+ }
+ },
+ "@babel/parser": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-wfryxy4bE1UivvQKSQDU4/X6dr+i8bctjUjj8Zyt3DQy7NtPizJXT8M52nqpNKL+nq2PW8lxk4ZqLj0fD4B4hQ=="
+ },
+ "@babel/template": {
+ "version": "7.10.4",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/template/-/template-7.10.4.tgz",
+ "integrity": "sha512-ZCjD27cGJFUB6nmCB1Enki3r+L5kJveX9pq1SvAUKoICy6CZ9yD8xO086YXdYhvNjBdnekm4ZnaP5yC8Cs/1tA==",
+ "requires": {
+ "@babel/code-frame": "^7.10.4",
+ "@babel/parser": "^7.10.4",
+ "@babel/types": "^7.10.4"
+ }
+ },
+ "@babel/traverse": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/traverse/-/traverse-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-yc/fyv2gUjPqzTz0WHeRJH2pv7jA9kA7mBX2tXl/x5iOE81uaVPuGPtaYk7wmkx4b67mQ7NqI8rmT2pF47KYKQ==",
+ "requires": {
+ "@babel/code-frame": "^7.10.4",
+ "@babel/generator": "^7.10.5",
+ "@babel/helper-function-name": "^7.10.4",
+ "@babel/helper-split-export-declaration": "^7.10.4",
+ "@babel/parser": "^7.10.5",
+ "@babel/types": "^7.10.5",
+ "debug": "^4.1.0",
+ "globals": "^11.1.0",
+ "lodash": "^4.17.19"
+ }
+ },
+ "@babel/types": {
+ "version": "7.10.5",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.10.5.tgz",
+ "integrity": "sha512-ixV66KWfCI6GKoA/2H9v6bQdbfXEwwpOdQ8cRvb4F+eyvhlaHxWFMQB4+3d9QFJXZsiiiqVrewNV0DFEQpyT4Q==",
+ "requires": {
+ "@babel/helper-validator-identifier": "^7.10.4",
+ "lodash": "^4.17.19",
+ "to-fast-properties": "^2.0.0"
+ }
+ },
+ "debug": {
+ "version": "4.1.1",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-4.1.1.tgz",
+ "integrity": "sha512-pYAIzeRo8J6KPEaJ0VWOh5Pzkbw/RetuzehGM7QRRX5he4fPHx2rdKMB256ehJCkX+XRQm16eZLqLNS8RSZXZw==",
+ "requires": {
+ "ms": "^2.1.1"
+ }
+ },
+ "ms": {
+ "version": "2.1.2",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.2.tgz",
+ "integrity": "sha512-sGkPx+VjMtmA6MX27oA4FBFELFCZZ4S4XqeGOXCv68tT+jb3vk/RyaKWP0PTKyWtmLSM0b+adUTEvbs1PEaH2w=="
+ }
+ }
+ },
"@babel/highlight": {
"version": "7.8.3",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/highlight/-/highlight-7.8.3.tgz",
@@ -1265,7 +1621,6 @@
"version": "3.2.1",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/ansi-styles/-/ansi-styles-3.2.1.tgz",
"integrity": "sha512-VT0ZI6kZRdTh8YyJw3SMbYm/u+NqfsAxEpWO0Pf9sq8/e94WxxOpPKx9FR1FlyCtOVDNOQ+8ntlqFxiRc+r5qA==",
- "dev": true,
"requires": {
"color-convert": "^1.9.0"
}
@@ -1484,6 +1839,16 @@
"dev": true,
"optional": true
},
+ "bindings": {
+ "version": "1.5.0",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/bindings/-/bindings-1.5.0.tgz",
+ "integrity": "sha512-p2q/t/mhvuOj/UeLlV6566GD/guowlr0hHxClI0W9m7MWYkL1F0hLo+0Aexs9HSPCtR1SXQ0TD3MMKrXZajbiQ==",
+ "dev": true,
+ "optional": true,
+ "requires": {
+ "file-uri-to-path": "1.0.0"
+ }
+ },
"bluebird": {
"version": "3.7.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/bluebird/-/bluebird-3.7.2.tgz",
@@ -1708,7 +2073,6 @@
"version": "2.4.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/chalk/-/chalk-2.4.2.tgz",
"integrity": "sha512-Mti+f9lpJNcwF4tWV8/OrTTtF1gZi+f8FqlyAdouralcFWFQWF2+NgCHShjkCb+IFBLq9buZwE1xckQU4peSuQ==",
- "dev": true,
"requires": {
"ansi-styles": "^3.2.1",
"escape-string-regexp": "^1.0.5",
@@ -1719,7 +2083,6 @@
"version": "5.5.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/supports-color/-/supports-color-5.5.0.tgz",
"integrity": "sha512-QjVjwdXIt408MIiAqCX4oUKsgU2EqAGzs2Ppkm4aQYbjm+ZEWEcW4SfFNTr4uMNZma0ey4f5lgLrkB0aX0QMow==",
- "dev": true,
"requires": {
"has-flag": "^3.0.0"
}
@@ -1865,7 +2228,6 @@
"version": "1.9.3",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/color-convert/-/color-convert-1.9.3.tgz",
"integrity": "sha512-QfAUtd+vFdAtFQcC8CCyYt1fYWxSqAiK2cSD6zDB8N3cpsEBAvRxp9zOGg6G/SHHJYAT88/az/IuDGALsNVbGg==",
- "dev": true,
"requires": {
"color-name": "1.1.3"
}
@@ -1873,8 +2235,7 @@
"color-name": {
"version": "1.1.3",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/color-name/-/color-name-1.1.3.tgz",
- "integrity": "sha1-p9BVi9icQveV3UIyj3QIMcpTvCU=",
- "dev": true
+ "integrity": "sha1-p9BVi9icQveV3UIyj3QIMcpTvCU="
},
"commander": {
"version": "2.20.3",
@@ -1924,6 +2285,14 @@
"integrity": "sha1-wguW2MYXdIqvHBYCF2DNJ/y4y3U=",
"dev": true
},
+ "convert-source-map": {
+ "version": "1.7.0",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/convert-source-map/-/convert-source-map-1.7.0.tgz",
+ "integrity": "sha512-4FJkXzKXEDB1snCFZlLP4gpC3JILicCpGbzG9f9G7tGqGCzETQ2hWPrcinA9oU4wtf2biUaEH5065UnMeR33oA==",
+ "requires": {
+ "safe-buffer": "~5.1.1"
+ }
+ },
"copy-concurrently": {
"version": "1.0.5",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/copy-concurrently/-/copy-concurrently-1.0.5.tgz",
@@ -2236,11 +2605,15 @@
"prr": "~1.0.1"
}
},
+ "escalade": {
+ "version": "3.0.2",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/escalade/-/escalade-3.0.2.tgz",
+ "integrity": "sha512-gPYAU37hYCUhW5euPeR+Y74F7BL+IBsV93j5cvGriSaD1aG6MGsqsV1yamRdrWrb2j3aiZvb0X+UBOWpx3JWtQ=="
+ },
"escape-string-regexp": {
"version": "1.0.5",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp/-/escape-string-regexp-1.0.5.tgz",
- "integrity": "sha1-G2HAViGQqN/2rjuyzwIAyhMLhtQ=",
- "dev": true
+ "integrity": "sha1-G2HAViGQqN/2rjuyzwIAyhMLhtQ="
},
"eslint-scope": {
"version": "4.0.3",
@@ -2452,6 +2825,13 @@
"integrity": "sha512-vNKxJHTEKNThjfrdJwHc7brvM6eVevuO5nTj6ez8ZQ1qbXTvGthucRF7S4vf2cr71QVnT70V34v0S1DyQsti0w==",
"dev": true
},
+ "file-uri-to-path": {
+ "version": "1.0.0",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path/-/file-uri-to-path-1.0.0.tgz",
+ "integrity": "sha512-0Zt+s3L7Vf1biwWZ29aARiVYLx7iMGnEUl9x33fbB/j3jR81u/O2LbqK+Bm1CDSNDKVtJ/YjwY7TUd5SkeLQLw==",
+ "dev": true,
+ "optional": true
+ },
"fill-range": {
"version": "4.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/fill-range/-/fill-range-4.0.0.tgz",
@@ -2573,6 +2953,11 @@
"integrity": "sha512-yIovAzMX49sF8Yl58fSCWJ5svSLuaibPxXQJFLmBObTuCr0Mf1KiPopGM9NiFjiYBCbfaa2Fh6breQ6ANVTI0A==",
"dev": true
},
+ "gensync": {
+ "version": "1.0.0-beta.1",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/gensync/-/gensync-1.0.0-beta.1.tgz",
+ "integrity": "sha512-r8EC6NO1sngH/zdD9fiRDLdcgnbayXah+mLgManTaIZJqEC1MZstmnox8KpnI2/fxQwrp5OpCOYWLp4rBl4Jcg=="
+ },
"get-caller-file": {
"version": "2.0.5",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/get-caller-file/-/get-caller-file-2.0.5.tgz",
@@ -2656,8 +3041,7 @@
"globals": {
"version": "11.12.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/globals/-/globals-11.12.0.tgz",
- "integrity": "sha512-WOBp/EEGUiIsJSp7wcv/y6MO+lV9UoncWqxuFfm8eBwzWNgyfBd6Gz+IeKQ9jCmyhoH99g15M3T+QaVHFjizVA==",
- "dev": true
+ "integrity": "sha512-WOBp/EEGUiIsJSp7wcv/y6MO+lV9UoncWqxuFfm8eBwzWNgyfBd6Gz+IeKQ9jCmyhoH99g15M3T+QaVHFjizVA=="
},
"globby": {
"version": "6.1.0",
@@ -2689,8 +3073,7 @@
"has-flag": {
"version": "3.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/has-flag/-/has-flag-3.0.0.tgz",
- "integrity": "sha1-tdRU3CGZriJWmfNGfloH87lVuv0=",
- "dev": true
+ "integrity": "sha1-tdRU3CGZriJWmfNGfloH87lVuv0="
},
"has-symbols": {
"version": "1.0.1",
@@ -2842,7 +3225,6 @@
"version": "2.2.4",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/invariant/-/invariant-2.2.4.tgz",
"integrity": "sha512-phJfQVBuaJM5raOpJjSfkiD6BpbCE4Ns//LaXl6wGYtUBY83nWS6Rf9tXm2e8VaK60JEjYldbPif/A2B1C2gNA==",
- "dev": true,
"requires": {
"loose-envify": "^1.0.0"
}
@@ -3052,8 +3434,7 @@
"jsesc": {
"version": "2.5.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/jsesc/-/jsesc-2.5.2.tgz",
- "integrity": "sha512-OYu7XEzjkCQ3C5Ps3QIZsQfNpqoJyZZA99wd9aWd05NCtC5pWOkShK2mkL6HXQR6/Cy2lbNdPlZBpuQHXE63gA==",
- "dev": true
+ "integrity": "sha512-OYu7XEzjkCQ3C5Ps3QIZsQfNpqoJyZZA99wd9aWd05NCtC5pWOkShK2mkL6HXQR6/Cy2lbNdPlZBpuQHXE63gA=="
},
"json-parse-better-errors": {
"version": "1.0.2",
@@ -3136,8 +3517,7 @@
"lodash": {
"version": "4.17.19",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.19.tgz",
- "integrity": "sha512-JNvd8XER9GQX0v2qJgsaN/mzFCNA5BRe/j8JN9d+tWyGLSodKQHKFicdwNYzWwI3wjRnaKPsGj1XkBjx/F96DQ==",
- "dev": true
+ "integrity": "sha512-JNvd8XER9GQX0v2qJgsaN/mzFCNA5BRe/j8JN9d+tWyGLSodKQHKFicdwNYzWwI3wjRnaKPsGj1XkBjx/F96DQ=="
},
"loose-envify": {
"version": "1.4.0",
@@ -3368,6 +3748,13 @@
"integrity": "sha1-VgiurfwAvmwpAd9fmGF4jeDVl8g=",
"dev": true
},
+ "nan": {
+ "version": "2.14.1",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.14.1.tgz",
+ "integrity": "sha512-isWHgVjnFjh2x2yuJ/tj3JbwoHu3UC2dX5G/88Cm24yB6YopVgxvBObDY7n5xW6ExmFhJpSEQqFPvq9zaXc8Jw==",
+ "dev": true,
+ "optional": true
+ },
"nanomatch": {
"version": "1.2.13",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/nanomatch/-/nanomatch-1.2.13.tgz",
@@ -3697,6 +4084,11 @@
"integrity": "sha1-QRyttXTFoUDTpLGRDUDYDMn0C0A=",
"dev": true
},
+ "path-parse": {
+ "version": "1.0.6",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/path-parse/-/path-parse-1.0.6.tgz",
+ "integrity": "sha512-GSmOT2EbHrINBf9SR7CDELwlJ8AENk3Qn7OikK4nFYAu3Ote2+JYNVvkpAEQm3/TLNEJFD/xZJjzyxg3KBWOzw=="
+ },
"pbkdf2": {
"version": "3.0.17",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/pbkdf2/-/pbkdf2-3.0.17.tgz",
@@ -4026,6 +4418,14 @@
"integrity": "sha512-NKN5kMDylKuldxYLSUfrbo5Tuzh4hd+2E8NPPX02mZtn1VuREQToYe/ZdlJy+J3uCpfaiGF05e7B8W0iXbQHmg==",
"dev": true
},
+ "resolve": {
+ "version": "1.17.0",
+ "resolved": "https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-1.17.0.tgz",
+ "integrity": "sha512-ic+7JYiV8Vi2yzQGFWOkiZD5Z9z7O2Zhm9XMaTxdJExKasieFCr+yXZ/WmXsckHiKl12ar0y6XiXDx3m4RHn1w==",
+ "requires": {
+ "path-parse": "^1.0.6"
+ }
+ },
"resolve-cwd": {
"version": "2.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/resolve-cwd/-/resolve-cwd-2.0.0.tgz",
@@ -4107,8 +4507,7 @@
"safe-buffer": {
"version": "5.1.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/safe-buffer/-/safe-buffer-5.1.2.tgz",
- "integrity": "sha512-Gd2UZBJDkXlY7GbJxfsE8/nvKkUEU1G38c1siN6QP6a9PT9MmHB8GnpscSmMJSoF8LOIrt8ud/wPtojys4G6+g==",
- "dev": true
+ "integrity": "sha512-Gd2UZBJDkXlY7GbJxfsE8/nvKkUEU1G38c1siN6QP6a9PT9MmHB8GnpscSmMJSoF8LOIrt8ud/wPtojys4G6+g=="
},
"safe-regex": {
"version": "1.1.0",
@@ -4133,8 +4532,7 @@
"semver": {
"version": "5.7.1",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-5.7.1.tgz",
- "integrity": "sha512-sauaDf/PZdVgrLTNYHRtpXa1iRiKcaebiKQ1BJdpQlWH2lCvexQdX55snPFyK7QzpudqbCI0qXFfOasHdyNDGQ==",
- "dev": true
+ "integrity": "sha512-sauaDf/PZdVgrLTNYHRtpXa1iRiKcaebiKQ1BJdpQlWH2lCvexQdX55snPFyK7QzpudqbCI0qXFfOasHdyNDGQ=="
},
"serialize-javascript": {
"version": "2.1.2",
@@ -4324,8 +4722,7 @@
"source-map": {
"version": "0.5.7",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz",
- "integrity": "sha1-igOdLRAh0i0eoUyA2OpGi6LvP8w=",
- "dev": true
+ "integrity": "sha1-igOdLRAh0i0eoUyA2OpGi6LvP8w="
},
"source-map-resolve": {
"version": "0.5.3",
@@ -4564,8 +4961,7 @@
"to-fast-properties": {
"version": "2.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/to-fast-properties/-/to-fast-properties-2.0.0.tgz",
- "integrity": "sha1-3F5pjL0HkmW8c+A3doGk5Og/YW4=",
- "dev": true
+ "integrity": "sha1-3F5pjL0HkmW8c+A3doGk5Og/YW4="
},
"to-object-path": {
"version": "0.3.0",
@@ -4884,7 +5280,11 @@
"resolved": "https://registry.npmjs.org/fsevents/-/fsevents-1.2.13.tgz",
"integrity": "sha512-oWb1Z6mkHIskLzEJ/XWX0srkpkTQ7vaopMQkyaEIoq0fmtFVxOthb8cCxeT+p3ynTdkk/RZwbgG4brR5BeWECw==",
"dev": true,
- "optional": true
+ "optional": true,
+ "requires": {
+ "bindings": "^1.5.0",
+ "nan": "^2.12.1"
+ }
},
"glob-parent": {
"version": "3.1.0",
diff --git a/package.json b/package.json
index 5939224..e1e6a2e 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "react-whitelabel",
- "version": "0.0.2",
+ "version": "0.0.4",
"description": "A React context and components that make run-time white-labeling of a React app easy.",
"main": "dist/app.bundle.js",
"scripts": {
@@ -22,6 +22,8 @@
"homepage": "https://thomashintz.org/lib/react-whitelabel",
"license": "(GPL-3.0+ OR MIT)",
"dependencies": {
+ "@babel/compat-data": "^7.10.5",
+ "@babel/core": "^7.10.5",
"react": "^16.13.0"
},
"devDependencies": {